Jan 28, 2020   2:39 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:OFFICE BUILDING
Written by (author): Ing. Jozef Kondé
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Daniela Beláková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Summary:Cieľom diplomovej práce je vypracovanie realizačného projektu administratívnej budovy. Diplomová práca je vypracovaná na základe zadaných podkladov projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie daného objektu. Navrhovaná budova je novostavba v Bratislave, v časti Ružinov. Budova má tvar obdĺžnika pôdorysných rozmerov približne 21,5 m x 78 m. Zo statického hľadiska ide o monolitickú železobetónovú skeletovú konštrukciu s dvoma stužujúcimi jadrami. Budova je charakteristická svojou fasádou, ktorá je tvorená pásovými oknami a kovovým obkladom. Jedná sa čiste o administratívnu budovu s 10 podlažiami. Podzemné podlažie je určené na parkovanie áut, ďalšie parkovacie miesta sú vytvorené v okolí budovy. Vstupná hala je situovaná cez dve podlažia kde je recepcia, kaviareň a predajňa. Na poslednom podlaží sa nachádza kotolňa a strojovňa vzduchotechniky. Ostatné podlažia plnia výlučne administratívnu funkciu. Po obvode typického podlažia je navrhnutá prenajímateľná administratívna plocha a chodby. V strednej časti podlažia sú sociálne zariadenia a komunikačné jadrá. Architektonické usporiadanie umožňuje členiť jednotlivé podlažia podľa požiadaviek nájomníkov. Typické podlažie môže byť prenajaté jednému nájomcovi alebo môže byť rozdelené na štyri samostatné celky. Podlažie môže byť využité ako veľkoplošné alebo bunkové kancelárie. Administratívna budova poskytuje kancelárie vysokého štandardu. Cieľom bolo vytvoriť budovu s vysokou kvalitou vnútorného prostredia, aby sa v nej zamestnanci cítili príjemne. Ďalším kritériom pre návrh budovy bola energetická hospodárnosť, čo sa zabezpečí obvodovými konštrukciami s výbornými tepelnotechnickými vlastnosťami, vykurovacím systémom s vysokou účinnosťou a vetraním s rekuperáciou. Navrhovaná budova spĺňa všetky požiadavky na modernú administratívnu budovu a vyhovuje požadovaným normovým kritériám.
Key words:kancelárie, energetická hospodárnosť, administratívna budova

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited