Jan 22, 2020   11:48 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Office building
Written by (author): Ing. Dagmar Jelšovská
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Daniela Beláková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Summary:Cieľom diplomovej práce je návrh administratívnej budovy situovanej v mestskej časti Bytčica mesta Žilina. Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným riešením nosného systému, materiálovou skladbou objektu a posudzuje tepelno-technické a svetlo-technické parametre budovy vybraných priestorov, prvkov a detailov. Plní funkciu administratívnej budovy, ktorá poskytuje priestor pre projekčnú a inžiniersku činnosť. Objekt sa člení na tri funkčné celky a to technické zázemie s podzemným parkoviskom, verejná zóna a chránená zóna samotných kancelárií. Nosnú konštrukciu objektu tvorí železobetónový skeletový systém. Budova je prestrešená jednoplášťovou plochou pochôdznou strechou. Obvodový plášť tvorí prevetrávaná fasáda s hliníkovými panelmi. Presklené prvky sú tvorené hliníkovými oknami s prerušeným tepelným mostom.
Key words:administrativna budova, kancelaria , pevetravana fasada

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited