Jan 23, 2020   1:19 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:HOTEL
Written by (author): Ing. Anna Gaborčáková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:doc. Ing. Dušan Greško, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:HOTEL
Summary:Zadanou témou záverečnej práce inžinierskeho štúdia je návrh hotela. Tento objekt je umiestnený v katastrálnom území Starého mesta na parcele číslo: 8346/4. Prevádzkovo je budova členená na hlavnú hotelovú časť a k nej pridružené -- podzemnú garáž a nájomné obchodné priestory. Objekt má dve podzemné podlažia a sedem nadzemných podlaží. Podzemné podlažia tvorí 103 parkovacích státí a technické miestnosti. Na prvom a druhom nadzemnom podlaží sú situované reprezentačné priestory hotela a obchodné priestory. Na ostatných podlažiach sa nachádzajú hotelové izby pre hostí. Spolu sa nachádza v oboch vežiach 204 hotelových izieb. Nosný systém je tvorený z monolitických železobetónových stien hrúbky 200 mm, stĺpov rozmerov 800 x 300 mm a stropných dosiek premenlivých hrúbok. Nenosné vertikálne konštrukcie sú tvorené tehlami od firmy HELUZ. Medzi izbami sú to tehly HELUZ AKU ťažké (372/250/238) hrúbky 250 mm s pevnosťou v tlaku 20 MPa a priečky sú tvorené z tehál HELUZ 10 brúsená (500/100/238) s pevnosťou v tlaku 15 MPa. Vertikálne komunikácie tvoria tri schodiská a tri výťahy. Strecha na celom objekte je plochá nepochôdzna.
Key words:obchodný priestor, železobetón, hotel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited