Jan 28, 2020   1:34 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The polyfunctional building
Written by (author): Ing. Peter Hýsek
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:doc. Ing. Dušan Greško, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčná budova
Summary:Predmetom diplomovej práce je architektonicko-- konštrukčný a statický návrh projektu na realizáciu stavby polyfunkčnej budovy. Objekt umiestnený v blízkosti rodinnej a bytovej zástavby ponúka priestory na prenájom, prechodné ubytovanie pre študentov a učebne, prenajímateľné kancelárie, zdravotnícke priestory, diagnostické a chirurgické centrum. Budova je hmotovo riešená ako jednoduchý päťpodlažný objem s elipsovitou hmotou plochej strechy v najvyššom podlaží a podjazdom, ktorý sprístupňuje domov dôchodcov a sociálnych služieb umiestnený v severovýchodnej časti pozemku. Projekt plne rešpektuje zámery územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica a je navrhnutý s prihliadnutím na energetickú hospodárnosť budov, tzn. zohľadňuje zvýšené nároky na voľbu a vlastnosti materiálov teplo- výmenného obalu budovy, konštrukčnú tvorbu atypických detailov, výber vhodného druhu výplní transparentných konštrukcií a v neposlednom rade kladie dôraz na vzájomnú interakciu budova -klíma- energia
Key words:interakcia budova- klíma- energia, polyfunkčná budova, energetická hospodárnosť, teplo- výmenný obal budovy, transparentné konštrukcie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited