Jan 28, 2020   2:16 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The University library
Written by (author): Ing. Miroslav Hric
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:doc. Ing. Dušan Greško, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Univerzitná knižnica
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby budovy univerzitnej knižnice. Budova sa nachádza v Nitre, a je súčasťou komplexu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Budova má netypický kruhový pôdorys. Má jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia. Nosnú časť tvorí železobetónoví skelet. Fasáda budovy bola navrhnutá ako transparentná fasáda E2 od firmy Schüco. Vo fasáde je zabudované decentralizované vetranie, automatické tieniace žalúzie a fotovoltaické panely. Knižnica je prepojená s existujúcou budovou Pedagogickej fakulty v úrovni 2.NP pomocou montovanej oceľovej konštrukcie, opláštenej panelmi od firmy Kingspan. Diplomová práca obsahuje okrem výkresovej dokumentácie aj tepelnotechnické posúdenia v rozsahu STN 73 0540-2:2012. Ďalej predmetom mojej diplomovej práce bolo posúdenie priestorovej akustiky študovne.
Key words:kruhový pôdorys, transparentná fasáda, knižnica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited