Jan 23, 2020   1:09 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Private college
Written by (author): Ing. Martina Jurigová, PhD.
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:doc. Ing. Dušan Greško, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Súkromná vysoká škola
Summary:Zadaním mojej diplomovej práce bolo vyhotovenie realizačného projektu súkromnej vysokej školy, príslušnej projektovej dokumentácie a stavebno-fyzikálnych posúdení. Riešená časť je blok A. Ide o 4 podlažný objekt súkromnej vysokej školy s jedným podzemným podlažím a tromi nadzemnými podlažiami, ktorý sa nachádza v jednej z mestských častí Bratislavy, v Petržalke. V podzemnom podlaží je umiestnený hlavný vstup, administratívne priestory, hygienické zariadenia, bufet a knižnica. Na 1. NP až 3.NP sa nachádzajú učebne, katedry a hygienické zariadenia. Pre zamestnancov školy sú k dispozícií parkovacie miesta, ktoré sa nachádzajú na pozemku školy, za objektom. Nosný systém stavby tvorí železobetónový skelet. Vodorovný nosný systém tvoria železobetónové stropné dosky s prievlakmi. V budove sa nachádza trojramenné železobetónové schodisko a výťah. Objekt je na treťom nadzemnom podlaží podlaží ukončený nepochôdznou plochou strechou. V stavebno - fyzikálnych posúdeniach je budová posúdená podľa tepelno-technických noriem a tiež je posúdená na denné osvetlenie budov.
Key words:vysoká škola, osvetlenie budov, tepelno-technické posúdenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited