Jan 28, 2020   3:17 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Administration building
Written by (author): Ing. Dávid Jancsó
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:doc. Ing. Dušan Greško, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna budova
Summary:Predmetom mojej diplomovej práce bol navrhnúť administratívnu budovu so zvýšenou energetickou hospodárnosťou a zvýšným komfortom. Projekt tejto budovy plne rešpektuje okolité budovy a splní požiadavky príslušných noriem. Budova má sedem nadzemných podlaží, z toho jedno je polozapustení suterén kde sú sklady,archívy a technické miestnosti. Na vstupnom podlaží sú okrem spoločenských miestností ako hygenické miestnosti, vstupná hala, výstavný priestor, aj kancelárske priestory,recepcia a miestnosti bufetu. Na typických podlažiach sú miestnosti administratívneho charakteru ako menšie kancelárie ale aj velkoplošné kancelárie, zasadačky a prednášacie sály. Každé nadzemné podlažie má jadro, kde sú hygenické miestnosti, miestnosti na kopírky a čajová kuchyňka a vnútorná komunikácia. Na najvyššom podlaží je strojovňa výťahov a výstup na strechu. Budova je navrhnutá z monolitického železobetónu v skeletovom stĺpovom systéme s výplňovým murivom, celozasklenou fasádou a dvojitou transparentnou fasádou. Stropný systém je bezprievlakový bez hlavíc s okrajovými nosníkmi medzi vonkajšími stĺpmi. Suterénová obvodová stena je zo železobetónu. Západná a južná časť obvodovej steny je tvorená dvojitou transparentnou fasádou s celoročne otvoreným okruhom, ktorá výrazne zmenšuje požiadavky na chladiaci systém budovy. Východná a severná časť obvodovej steny je hliníkového fasádneho systému. Celé riešenie administratívnej budovy rešpektuje požiadavky estetiky funkčnosti, variability a životnosti pri daných prevádzkových pomeroch. Cieľom výstavby tejto budovy je vytvoriť ideálne pracovné podmienky pre pracovníkov administratívneho charakteru.
Key words:administratíva, dvojitá fasáda,, hospodárnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited