Jan 23, 2020   0:43 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
Written by (author): Ing. Zuzana Teplanská
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:doc. Ing. Dušan Greško, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
Summary:V mojej diplomovej práci som sa venovala návrhu modernej a funkčnej budovy Fakulty stredoeurópskych štúdii v Nitre. Zadanie bolo vypracované na realizačnej úrovni. Budova je zaujímavá svojou členitou fasádou, v ktorej dominuje sklo a hliník. Je navrhnutá tak, aby zapadala do urbanistického riešenia univerzitného areálu. Dominantou budovy je presklený vstup a zimná záhrada prepojená so schodiskom. Na budove sú použité konštrukcie, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. Z konštrukčného hľadiska som sa venovala budove tak, aby vyhovovala platným normám a zákonom platných na území SR. V stavebnofyzikálnych posúdeniach som skúmala, či budova vyhovuje tepelnotechnickým normám na normalizačné požiadavky. Pomocou programu OSV 1 som v učebniach a kanceláriách určovala optimálne požiadavky na denné osvetlenie budov. Z energetického hľadiska je objekt posúdený ako vyhovujúci.
Key words:fakulta, fotovoltická fasáda, zimná záhrada

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited