Jan 23, 2020   0:17 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Administratívna budova OMNIPOLIS
Written by (author): Ing. Pavol Chlebana
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:doc. Ing. Dušan Greško, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna budova OMNIPOLIS
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na úrovni projektu na realizáciu stavby. Tento projekt som vypracoval na administratívnu budovu OMNIPOLIS. Rozsah práce bol presnejšie definovaný v zadaní diplomovej práce. V rámci zadania bolo tiež vypracovať tepelnotechnické posúdenie fragmentov obalových konštrukcií minimálne v rozsahu STN 73 0540 -- 2/2012. Spomínaný objekt bude osadený v relatívne rovinatom teréne na Trnavskej ceste v meste Bratislava, na rozhraní mestskej časti Bratislava Ružinov a mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Pre túto lokalitu je priradená nadmorská výška 135,3 m.n.m. V úzkej blízkosti objektu sa nenachádzajú žiadne iné budovy, čiže z technologického hľadiska by malo ísť o relatívne nenáročnú realizáciu. Voľné priestranstvo v okolí objektu bude z časti využité ako súkromné parkovisko pre potenciálnych nájomcov administratívnych priestorov, resp. zamestnancov. Inžinierske siete budú napojené z Trnavskej cesty, ktorou sú vedené všetky verejné siete. Objekt má jedno podzemné a desať nadzemných podlaží. Podzemné podlažie je len čiastočne zapustené z dôvodu prirodzeného vetrania. Slúži ako podzemné garáže. Vstup pre autá do podzemných garáží je zabezpečený rampou. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza kaviareň s kuchynkou, hygienické priestory a ako samostatný celok priestory na prenájom. Taktiež sú tu situované tri hlavne a jeden vedľajší vstup do budovy, orientované na západ a na východ. Druhé až deviate nadzemné podlažie slúžia ako administratívne priestory, taktiež s možnosťou prenájmu. Na najvyššom desiatom podlaží sú technické miestnosti s kotolňou. Strechu som navrhol ako plochú jednoplášťovú s vnútorným odvodnením.
Key words:diplomovka, palo, omnipolis

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited