Oct 21, 2019   1:40 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Identification number: 901
University e-mail: jarmila.husenicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
Institute chief official - Department of Architecture (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Matthias Marcel Jean Arnould
Vplyv nového ekonomického modelu cirkulárnej ekonomiky na vybraný model pozemných stavieb
May 2022Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Bahna
University center of STU
May 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Richard Bahna
Univerzitné centrum STU
May 2017Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Barbora Baráthová
Pension
May 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Barták
Horský hotel Vršatecké bradlo
May 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Filip Bránický
Inovácie v riadení územnoplánovacích procesov
May 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Bucko
Univerzitné centrum STU
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Černová
Polyfunkčný objekt Kocúrice - transformácia
May 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
Múzeum Nitra
May 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Dubovec
Univerzitné centrum STU
May 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Földesiová
Levice Cultural Centre
May 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Guldan, PhD.
Príspevok k typológii vinárskych stavieb
September 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Katarína Guldanová, PhD.
Formulácia okrajových podmienok pre voľbu typov zastrešenia torzálnych pamiatkovo chránených stavieb
September 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Peter Hončík
Agroturistické centrum Galanta ( ubytovanie, strava, chov a jazda na koni )
June 2006Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Husárová
Univerzitné centrum STU
May 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Kamenická
Polyfunkčný objekt Kocúrice - transformácia
May 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Kašiarová
Hotel Thermal wellness Banská Štiavnica
May 2010Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Kollárik
Multi-Comfort House Brest
May 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Konôpka
Obchodno - administratívne centrum Sokolej, Humenné
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Kopčeková
Penzión a wellness
May 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Marína Kotiv
Priemyselno-poľnohospodársky park
May 2023Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tereza Kralovičová
Pension
May 2019Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tereza Kralovičová
Rudava Pension
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Kubačková
HOTEL
May 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Lepáček
Univerzitné centrum STU
May 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Marianková
Wellness centrum
May 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Martvoň
Zóna bývania a vybavenosti v mestskej časti Krasny Dvor, Brest, Bielorusko
May 2016Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Mederlyová
Zariadenie vidieckeho turizmu Súľov - Hradná
May 2008Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miroslav Mešina, PhD.
Komunitné bývanie seniorov
June 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Mušková
Archeological Visitorcentre Havranok
May 2018Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ádám Orosz
War Museum
May 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Andrej Páleš
Impact of kinetic facade on a soundscape in urban areas
May 2022Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Andrej Páleš
Vplyv kinetických fasád na zvukosféru v mestskej zástavbe
May 2022Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžbeta Paulechová
Horský hotel
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ondrej Piják, PhD.
Vplyv urbanizácie a udržateľný rozvoj sídiel Slovenska
June 2010Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.
Mesto budúcnosti ( vízia - realizácia - vízia )
May 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Rešetár
Hotel WELLNESS Trebišov
May 2009Displaying the final thesis
38.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Ing. Roman Ruhig
Aplikácia princípov udržateľnej architektúry v súčasnej architektonickej tvorbe.
May 2020Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Richard Schlesinger, PhD.
Vegetačný kryt korún torzálnych murív
May 2015Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Schlosáriková
Rodinný dom so sídlom podnikateľa
May 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milota Slavkova
Hotel
May 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Slavkovský
Multi-Comfort House Brest
May 2016Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Slavkovský
Multi-Comfort House Dubai
May 2018Displaying the final thesis
44.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Petra Struhařová
Budúcnosť bytových stavieb pasívneho štandardu
May 2018Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Alexandra Szabóová
Pension
May 2019Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Šefčík
Kameňolom s novou funkciou: Marianka
May 2008Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Šivec
Multi-Comfort House Brest
May 2016Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lukáš Šivec
Multi-Comfort House Dubai
May 2018Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Škodak
Archeological Visitorcentre Havranok
May 2018Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Škodak
Multi-Comfort House Brest
May 2016Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Štulrajter
Multi-Comfort House Brest
May 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Šuľaková
Penzión
May 2017Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gréta Šusteková
Rodinný dom so sídlom podnikateľa
May 2017Displaying the final thesis
54.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Juliana Tafernerová
Mediateka
May 2018Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martina Tibenská, PhD.
Unifikácia a diverzifikácia bývania pre mladých v globalizovanej spoločnosti, Štartovacie byty
August 2013Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Toman
Hotel WELLNESS Trenčianske Teplice
May 2011Displaying the final thesis
57.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. arch. Alexander Topilin
Konverzia pozemných stavieb v území poľnohospodárskych brownfieldov na vidieku
May 2022Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Ušák
Návrh funkčného využitia a priestorového usporiadania centra s polyfunkciou
May 2019Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Kristína Vargová, PhD.
Fragment typologického a priestorového konceptu spoločného pre ľudí a zvieratá
September 2014Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Petra Wirthová, PhD.
Priestorové potreby a typologicko-konštrukčné aspekty odpočívadiel na cykloturistických trasách
August 2014Displaying the final thesis
61.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Milan Zelenay
Redukcia a regulácia odtoku zrážkových vôd v architektonickom prostredí z hľadiska udržateľnej výstavby
August 2012Displaying the final thesis
62.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Daniela Žjaková
Príspevok k optimalizácia tvorby a konštrukčnému stvárneniu verejných peších trás a priestorov v meste
May 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress