Jan 23, 2020   3:47 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Mokráň
Identification number: 9035
University e-mail: marek.mokran [at] stuba.sk
 
2634V00  Electrical Power Engineering D-ENE
FEEIT D-ENE den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Use of LED luminaires in industry
Written by (author): Ing. Marek Mokráň
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Opponent:Ing. Jana Raditschová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie LED svietidiel v priemysle
Summary:V práci sú objasnené základné poznatky potrebné pre porozumenie normatívnym požiadavkám na osvetlenie, ktoré sú spracované v ďalších podkapitolách. Ďalej sa práca zaoberá možnosťami aplikovania LED technológie v osvetľovacích sústavách priemyselných priestorov. V ďalšej kapitole sú popísane najpoužívanejšie možnosti riadenia osvetľovacej sústavy spolu s prostriedkami potrebnými na ich realizáciu. Jednotlivé typy riadenia sú následne vyhodnotené z ekonomického hľadiska. V poslednej kapitole je vypracovaný projekt osvetlenia priemyselnej prevádzky podľa normatívnych požiadaviek spracovaných v prvej kapitole a s aplikáciou vybraného typu riadenia. Projekt zahŕňa aj ekonomické zhodnotenie
Key words:osvetlenie, LED, osvetľovacia sústava, riadenie osvetlenia, Dialux

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited