Oct 21, 2019   1:54 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
Identification number: 905
University e-mail: kamila.hlavcova [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Milica Aleksić
Dôsledky pozemkových úprav na povodňový režim
May 2023Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Bajčan
Návrh protieróznych opatrení nad obcou Dedinka
May 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Bajčan
Výpočet potenciálnej straty pôdy v povodí
May 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Bednárik
Vplyv zmeny klímy na odtokový režim na povodí Hrona
May 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Benkovská
Analýza zmien sezónneho rozdelenia odtoku na vybranom povodí Slovenska
May 2008Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Berec
Návrh krajinno-inžinierskych opatrení na vybranom povodí
May 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Berec
Posúdenie erózie pôdy a návrh protieróznych opatrení na vybranom povodí
May 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Bolgáč
Posúdenie vplyvu zmeny klímy na vnútroročné rozdelenie odtoku na vybranom povodí
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Marcela Bulantová, PhD.
Posúdenie vplyvu využitia územia na odtokové procesy v povodí
June 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Buraj
Návrh krajinno - inžinierskych úprav vydraného povodia
May 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Danko, PhD.
Modelovanie povodňovej vlny pre návrh protipovodňových opatrení
November 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikoleta Dobsonyová
Porovnanie metód určenia úhrnu zrážok na povodie
May 2010Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Mária Ďurigová
Detection of changes in hydrometeorological time series in Slovakia in the conditions of climate change
May 2020Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Fico
Posúdenie ohrozenosti územia vodnou eróziou pôdy
May 2008Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Fico
Tvorba scenárov extrémneho odtoku na vybranom území
May 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martina Fridrich Tegelhoffová, PhD.
Modelovanie hydrologickej bilancie v mokraďových systémoch
April 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beáta Hamar Zsideková, PhD.
Návrh krajinno - inžinierskych opatrení na vybranom povodí
May 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Hromkovič
Návrh protieróznych opatrení nad obcou Smrečany
May 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Hromkovič
Posúdenie ohrozenosti územia vodnou eróziou pôdy
June 2007Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Hudcovič
Posúdenie opatrení na zníženie odtoku a erózie pôdy na povodí Myjavy
May 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Chebeňová
Posúdenie zmeny vnútroročného rozdelenia odtoku v budúcich desaťročiach na vybranom povodí
May 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tatiana Chebeňová
Stavebno - technické opatrenia v protieróznej ochrane
May 2008Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Réka Kemény
Modelovanie eróznych a transportných procesov v malom povodí
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Réka Kemény
Návrh krajinno-inžinierskych a protieróznych opatrení na vybranom povodí
May 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Kendrová
Návrh krajinno - inžinierskych opatrení na vybranom povodí
May 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Edita Klenovičová
Návrh protieróznych opatrení na vybranom povodí
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lena Klohnová
Krajinno-inžinierska úprava povodia - návrh stabilizačných a protieróznych opatrení
May 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kohút
Návrh protipovodňových opatrení vybraného územia
May 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kohút
Posúdenie ohrozenosti vybraného územia vodnou eróziou pôdy
May 2009Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Boris Kolář
Posúdenie vplyvu zmeny klímy na odtokový režim vybraného povodia
May 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Kolář
Posúdenie zmeny hydrologického režimu v podmienkach klimatickej zmeny
May 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Katarína Kotríková, PhD.
Evaluation of changes in snow cover in Slovakia in recent decades
July 2018Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Kotríková, PhD.
Návrh protieróznej ochrany vybraného územia
May 2009Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Kotríková, PhD.
Návrh protieróznych opatrení vybraného územia
May 2011Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kubáň
Modelovanie vodnej hodnoty snehu na vybranom horskom povodí
May 2016Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Lenka Kudrnová
Modelovanie eróznych a transportných procesov v malom povodí
May 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marija Mihaela Labat
Návrh krajinno-inžinierskych opatrení v povodí rieky Myjava
May 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marija Mihaela Labat
Návrh protieróznych a krajinno-inžinierskych opatrení v povodí
May 2015Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Marija Mihaela Labat
Posúdenie vplyvu manažmentu krajiny na protipovodňovú a protieróznu ochranu povodí
May 2021Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Danica Lešková, PhD.
Možnosti využitia lokálnych varovných systémov a neurónových sietí v hydroprognóznej praxi
May 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Liová
Estimating effect of deforestation on runoff processes in mountainous catchments
May 2019Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Macková
Stupňovité terasovanie v protieróznej ochrane
May 2008Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Macková
Vplyv zmeny klímy na odtokový režim na povodí Hrona
May 2010Displaying the final thesis
44.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Marcela Maliariková
Analýza zmien využitia územia na Slovensku pre odhad ich vplyvu na zmeny odtokového režimu v poľnohospodársky využívaných povodiach
May 2019Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Maňák
Posúdenie metód výpočtu priemerného úhrnu zrážok na povodie
May 2008Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Manca
Progresívne metódy protieróznej ochrany
May 2009Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Masárová
Vývoj zrážkovo-odtokového predpovedného systému pre oblasť Vysokých Tatier
May 2007Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Mičicová
Modelovanie zmeny odtoku na povodí Popradu v podmienkach možnej zmeny klímy
May 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Mičicová
Návrh protieróznych opatrení vybraného územia
May 2011Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Mihalíková
Spracovanie scenárov extrémneho odtoku pre účely protipovodňovej ochrany
May 2012Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Miklíková
Posúdenie vplyvu možnej zmeny klímy na odtokový režim vybraného povodia
May 2012Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Miklíková
Posúdenie vplyvu zmeny klímy na odtokový režim vybraného povodia
May 2010Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Morvayová
Návrh protieróznej ochrany na vybranom území v povodí Myjavy
May 2015Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Mrva
Návrh protieróznych opatrení v lokalite obce Vrbovce
May 2017Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Mura
Posúdenie tvorby extrémneho odtoku z topenia snehu na vybranom povodí
May 2009Displaying the final thesis
56.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zuzana Nádaždyová
Modelovanie extrémneho odtoku z topenia snehu pre účely protipovodňovej ochrany
May 2011Displaying the final thesis
57.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zuzana Nádaždyová
Modelovanie povodňových situácií pre účely protipovodňovej ochrany na povodí Myjavy
May 2013Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zuzana Nádaždyová
Modelovanie povodňových situácií pre účely protipovodňovej ochrany na povodí Myjavy
May 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zuzana Nádaždyová
Modelovanie povodňových situácií pre účely protipovodňovej ochrany na povodí Myjavy
May 2014Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Nemeš, PhD.
Posúdenie tvorby extrémneho odtoku z topenia snehu na vybranom povodí
May 2008Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Peklová
Revitalizácia nábrežných zón: Prípadová štúdia mesta Zvolen
May 2017Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marian Pelikant
Posúdenie ohrozenosti vybraného územia vodnou eróziou
June 2006Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lýdia Polakovičová
Tvorba scenárov extrémneho odtoku pre účely protipovodňovej ochrany
May 2011Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdenka Psárska
Tvorba scenárov extrémneho odtoku z topenia snehu na vybranom povodí
May 2012Displaying the final thesis
65.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Viera Rattayová
Metódy manažmentu krajiny v protieróznej a protipovodňovej ochrane
May 2022Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viera Rattayová
Proposals of landscape-enginering methods for flood and erosion control in the Vrbovce village
May 2018Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Renáta Remiašová, PhD.
Priestorová regionalizácia klimatických charakteristík s bodovým meraním
July 2010Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Peter Rončák, PhD.
Parametrizácia zrážkovo-odtokových modelov pre modelovanie odtoku v podmienkach zmeny klímy
June 2016Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Schreinerová
Návrh krajinno-inžinierskych opatrení v lokalite obce Vrbovce
May 2017Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Schreinerová
Návrh protieróznych a krajinno-inžinierskych opatrení v povodí
May 2015Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Slezák
Návrh protieróznej ochrany vybraného územia
July 2008Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Slezák
Návrh protieróznych opatrení nad obcou Smižany
May 2010Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Somogyiová
Posúdenie možnej zmeny hydrologického režimu v budúcich desaťročiach
May 2009Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Somogyiová
Posúdenie ohrozenosti vybraného územia vodnou eróziou
June 2006Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Spálová
Posúdenie vplyvu zmeny klímy na odtokové procesy v povodí
May 2012Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zuzana Studvová
Modelovanie eróznych a transportných procesov v povodiach Slovenska
May 2017Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Studvová
Posúdenie eróznych procesov a návrh protieróznych opatrení v povodí
May 2012Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Viliam Šimor
Odhad charakteristík povodňového potenciálu krajiny a predpovedanie prietokov pomocou metód umelej inteligencie
June 2013Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Šindlerová
Posúdenie tvorby extrémneho odtoku z topenia snehu na vybranom povodí
May 2009Displaying the final thesis
80.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Miroslava Šötétová
Návrh protieróznych opatrení vybraného povodia
May 2010Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Špazier
Návrh krajinno-inžinierskych opatrení na vybranom povodí
May 2010Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Špazier
Posúdenie ohrozenosti vybraného územia vodnou eróziou pôdy
May 2008Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Šramková
Návrh krajinno-inžinierskych opatrení v povodí
May 2008Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Posúdenie vplyvu zmeny klímy na odtokové procesy na Slovensku
June 2013Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Vplyv zmeny klímy na hydrologický režim povodia horného Hrona
May 2009Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Štelzer
Posúdenie možnej zmeny odtokového režimu na povodí Váhu
May 2011Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Šurabová
Návrh protieróznych opatrení v povodí
May 2007Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dalibor Turner
Posúdenie metód výpočtu úhrnu zrážok na povodie
May 2009Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renáta Vidová
Návrh krajinno-inžinierskych a protieróznych opatrení na vybranom povodí
May 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress