Jun 17, 2019   10:37 a.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Henrieta Gábrišová, PhD.
Identification number: 90742
University e-mail: henrieta.gabrisova [at] stuba.sk
 
Knihovnice - Centre of Information and Library Services (FIIT)

Contacts     Publications     Supervised theses     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Analýza možností využitia výsledkov digitalizácie v knižniciach: sprístupňovanie digitálneho obsahu vo vedeckých knižniciach prostredníctvom inštitucionálnych repozitárov – výsledky výskumu
Gábrišová, Henrieta
Analýza možností využitia výsledkov digitalizácie v knižniciach: sprístupňovanie digitálneho obsahu vo vedeckých knižniciach prostredníctvom inštitucionálnych repozitárov – výsledky výskumu. Itlib. Informačné technológie a knižnice, p. 11--15.
articles in magazines2018Details
2.Digitálny repozitár ako miesto dlhodobého uchovávania výstupov výskumu vo vedeckých knižniciach vo svete a na Slovensku
Gábrišová, Henrieta
Digitálny repozitár ako miesto dlhodobého uchovávania výstupov výskumu vo vedeckých knižniciach vo svete a na Slovensku. Knižnica :, 17. p. 3--9.
articles in magazines2016Details
3.Inovácie v knižniciach – stimuly a prekážky
Gábrišová, Henrieta
Inovácie v knižniciach – stimuly a prekážky. Knižnica :, 15. p. 26--28.
articles in magazines2014Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.