22. 1. 2020  10:17 Zora
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr. Michaela Musilová, MSc.
Identifikačné číslo: 90920
Univerzitný e-mail: michaela.musilova [at] stuba.sk
 
Hosťujúca profesorka - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh zariadenia pre záchranné systémy automobilov
Autor: Bc. Róbert Moravčík
Pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Vedúci práce: Dr. Michaela Musilová, MSc.
Oponent:Ing. Tomáš Bagala
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh zariadenia pre záchranné systémy automobilov
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť, zostrojiť a otestovať prototyp zariadenia pre automobily využívajúceho princípy eCall. Do týchto princípov patrí spracovanie dát zo satelitnej navigácie na určenie súradníc polohy zariadenia. V jej prvej časti boli analyzované rôzne globálne navigačné systémy, trendy ich vývoja, bolo spracované ich porovnanie a možné prepojenie so systémom eCall a vysvetlené fungovanie a princípy tohto systému. Druhá časť obsahuje prehľad a princípy fungovania rôznych, v súčasnosti používaných prvkov a systémov bezpečnosti automobilov so zameraním na predchádzanie nehodám a minimalizáciu ich následkov. Tretia časť je venovaná návrhu, zostrojeniu a testovaniu zariadenia využívajúceho princípy eCall. Navrhnuté zariadenie obsahuje vývojovú dosku Arduino Nano a rôzne periférie. Zariadenie bolo úspešne zostrojené, naprogramované a bola vykonaná séria testov dokazujúcich jeho schopnosť detekcie nehody pri testovaní na zmenšených modeloch automobilov.
Kľúčové slová:GNSS, globálne navigačné satelitné systémy, navigácia, GPS, GLONASS, Galileo, Bei-Dou, bezpečnosť automobilov, eCall, ABS, ESP, bezpečnostné pásy, Arduino, akcelerometer, GSM

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene