Aug 19, 2019   8:14 a.m. Lýdia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Identification number: 913
University e-mail: lubos.hrustinec [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Bača
Posúdenie stability svahov prívodného kanála do vodnej nádrže Vihorlat.
May 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Bartoš, PhD.
Geotechnický návrh a statická analýza konštrukcie tunela v Považskom Chlmci razeného Novou Rakúskou Metódou
May 2008Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Benko
Návrh a posúdenie založenia mostného objektu č. 201 na diaľnici D1 v km 0,400 Dubná Skala - Turany
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Benko
3. Návrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.
May 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Bálint Bohák
Stabilita svahu - riešenie praktického problému
May 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Boltvan
Stabilita svahov - riešenie praktického príkladu
June 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Bošiak
Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
May 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Július Bozsík
Sadanie stavieb - riešenie praktického príkladu
May 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Buchta
Stabilita svahov - riešenie praktického príkladu
May 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Bulko
Stabilita svahov - riešenie praktického príkladu
June 2007Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Buznová
Geotechnické posúdenie založenia objektu RETRO v Bratislave.
May 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Caková
Stabilita svahov - riešenie praktického príkladu
May 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Cmerová
Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
May 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dávid Cződör
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
May 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dávid Cződör
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
May 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Danihel
Geotechnical problems of the design and assessment of the National Radioactive Waste Repository in Mochovce.
May 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Danihel
Posúdenie stability svahu v Handlovej a návrh sanačných opatrení.
May 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Drobný
Stabilita svahu - riešenie praktického problému.
May 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Écsiová
Návrh a posúdenie priečneho profilu hrádze dolnej nádrže PVE Ipeľ
May 2008Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karina Fábryová Chalupková, PhD.
Geotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.
May 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karina Fábryová Chalupková, PhD.
Sadnutie a nerovnomerné sadnutie základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.
May 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Karina Fábryová Chalupková, PhD.
The influence of consolidation of subsoil on the optimal design of the foundation structure.
May 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Fuzák
Geotechnické posúdenie založenia mostného objektu č. 223 na diaľnici D3 (nad vodnou nádržou Hričov).
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Gažúr
Návrh a posúdenie založenia mostných objektov č. 201-00 na diaľnici D1 ( Lietavská Lúčka - Višňové ) v zložitých inžinierskogeologických pomeroch
May 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Gužík
Geotechnické posúdenie vybraných problémov vodného diela Kráľová
May 2009Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Gužík
Sadanie stavieb - riešenie praktického príkladu
June 2007Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Hornáček
Návrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.
May 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Hozza
Návrh a posúdenie založenia oceľového oblúkového mostného objektu č.205 na diaľnici D1 (Jablonov - Studenec) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.
May 2010Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hromada, PhD.
Analýza deformácií podložia plavebných komôr v Gabčíkove.
May 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Hromada, PhD.
Analýza deformácií podložia pri veľkej intenzite zaťaženia
September 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Hrúzik
Posúdenie stability svahov zemnej priehrady vodnej nádrže Báb.
May 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Chrobák
Slope stability - practical problem solving.
May 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kačur
Geotechnické posúdenie vybraných problémov navrhovanej hornej nádrže PVE Ipeľ
May 2008Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Končal
Výpočet konečného a nerovnomerného sadnutia zemnej konštrukcie - riešenie praktického problému.
May 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kostovský
Návrh a posúdenie cestného násypu na úseku R1 Zvolen - Kriváň.
May 2015Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ján Košút
Návrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.
May 2016Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Kováčik
Stabilita svahu - riešenie praktického problému.
May 2012Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Kováčik
Výpočet sadnutia objektu vodnej elektrárne v Gabčíkove.
May 2014Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Kristofčák
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
May 2014Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Lisický
Stabilita svahu - riešenie praktického problému.
May 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Marikovič
Geotechnické posúdenie založenia hate v Petrovciach.
May 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Marikovič
Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
May 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Panyiová
Stabilita svahov - riešenie praktického príkladu.
June 2007Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Pollák, PhD.
Geotechnické posúdenie založenia staticky náročného výškového objektu v Bratislave.
May 2013Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Pollák, PhD.
Interakcia "horná stavba - základová konštrukcia - podložie"
May 2017Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Rášo
Sadanie stavieb - riešenie praktického príkladu
May 2008Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Rovňák
Návrh a posúdenie založenia mostného objektu č. 224 na diaľnici D1 v km 12,985 Dubná Skala - Turany
May 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ján Snopko
Geotechnický monitoring sekundárneho ostenia na realizovaných tunelov.
May 2022Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Alexander Szabó
Geotechnical design and foundation assessment of bridge No. 205 on the I/77 road in Bardejov.
May 2019Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Alexander Szabó
Geotechnický návrh a posúdenie založenia mostného objektu č. 205 na ceste I/77 v Bardejove.
May 2017Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alexander Szabó
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
May 2012Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Štefanovič
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
May 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Štirbl
Most Apollo - návrh a posúdenie založenia mostného piliera č. 10
May 2009Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Štofan
Návrh a posúdenie založenia mostného objektu v Dunaújvárosi
May 2007Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloslav Toman
Stabilita svahu - riešenie praktického problému.
May 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Tóth
Zemné tlaky - riešenie praktického príkladu
May 2008Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Uhliarová
Stabilita svahov - riešenie praktického problému (PVE Ipeľ)
May 2014Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Voško
Návrh a posúdenie založenia mostných objektov č. 223-00 na diaľnici D3 (Hričov) v zložitých inžinierskogeologických pomeroch
May 2008Displaying the final thesis
59.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jana Vošková
Most Košická - návrh a posúdenie založenia mostného piliera č.10
May 2007Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Vozárová
Stabilita svahov - riešenie praktického príkladu
May 2008Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Začka
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
May 2013Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Zaťko
Návrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy v Bratislave na Pribinovej ulici (EUROVEA).
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress