24. 5. 2019  11:03 Ela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Identifikačné číslo: 913
Univerzitný e-mail: lubos.hrustinec [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Na obmedzenie výpisu v tabuľke nižšie vyberte požadované hodnoty a stlačte tlačidlo Obmedziť.

Rok odovzdania: Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Róbert Bača
Posúdenie stability svahov prívodného kanála do vodnej nádrže Vihorlat.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Bartoš, PhD.
Geotechnický návrh a statická analýza konštrukcie tunela v Považskom Chlmci razeného Novou Rakúskou Metódou
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Benko
Návrh a posúdenie založenia mostného objektu č. 201 na diaľnici D1 v km 0,400 Dubná Skala - Turany
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Benko
3. Návrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Bálint Bohák
Stabilita svahu - riešenie praktického problému
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Boltvan
Stabilita svahov - riešenie praktického príkladu
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Bošiak
Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Július Bozsík
Sadanie stavieb - riešenie praktického príkladu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Buchta
Stabilita svahov - riešenie praktického príkladu
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Bulko
Stabilita svahov - riešenie praktického príkladu
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Buznová
Geotechnické posúdenie založenia objektu RETRO v Bratislave.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Caková
Stabilita svahov - riešenie praktického príkladu
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Cmerová
Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Dávid Cződör
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Dávid Cződör
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Filip Danihel
Geotechnické problémy návrhu a posúdenia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Danihel
Posúdenie stability svahu v Handlovej a návrh sanačných opatrení.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Drobný
Stabilita svahu - riešenie praktického problému.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Écsiová
Návrh a posúdenie priečneho profilu hrádze dolnej nádrže PVE Ipeľ
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karina Fábryová Chalupková, PhD.
Geotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Karina Fábryová Chalupková, PhD.
Numerická analýza časového vývoja zvislých deformácií neogénneho podložia základových konštrukcií
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Karina Fábryová Chalupková, PhD.
Sadnutie a nerovnomerné sadnutie základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Fuzák
Geotechnické posúdenie založenia mostného objektu č. 223 na diaľnici D3 (nad vodnou nádržou Hričov).
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Gažúr
Návrh a posúdenie založenia mostných objektov č. 201-00 na diaľnici D1 ( Lietavská Lúčka - Višňové ) v zložitých inžinierskogeologických pomeroch
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Gužík
Geotechnické posúdenie vybraných problémov vodného diela Kráľová
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Gužík
Sadanie stavieb - riešenie praktického príkladu
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Hornáček
Návrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Hozza
Návrh a posúdenie založenia oceľového oblúkového mostného objektu č.205 na diaľnici D1 (Jablonov - Studenec) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Hromada, PhD.
Analýza deformácií podložia plavebných komôr v Gabčíkove.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Hromada, PhD.
Analýza deformácií podložia pri veľkej intenzite zaťaženia
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Hrúzik
Posúdenie stability svahov zemnej priehrady vodnej nádrže Báb.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Daniel Chrobák
Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Kačur
Geotechnické posúdenie vybraných problémov navrhovanej hornej nádrže PVE Ipeľ
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Končal
Výpočet konečného a nerovnomerného sadnutia zemnej konštrukcie - riešenie praktického problému.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Kostovský
Návrh a posúdenie cestného násypu na úseku R1 Zvolen - Kriváň.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ján Košút
Návrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Kováčik
Stabilita svahu - riešenie praktického problému.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Kováčik
Výpočet sadnutia objektu vodnej elektrárne v Gabčíkove.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miroslav Kristofčák
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Lisický
Stabilita svahu - riešenie praktického problému.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Marikovič
Geotechnické posúdenie založenia hate v Petrovciach.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Marikovič
Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Panyiová
Stabilita svahov - riešenie praktického príkladu.
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Pollák, PhD.
Geotechnické posúdenie založenia staticky náročného výškového objektu v Bratislave.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Pollák, PhD.
Interakcia "horná stavba - základová konštrukcia - podložie"
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Rášo
Sadanie stavieb - riešenie praktického príkladu
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Rovňák
Návrh a posúdenie založenia mostného objektu č. 224 na diaľnici D1 v km 12,985 Dubná Skala - Turany
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Ján Snopko
Geotechnický monitoring sekundárneho ostenia na realizovaných tunelov.
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Alexander Szabó
Geotechnický návrh a posúdenie založenia mostného objektu č. 205 na ceste I/77 v Bardejove.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Alexander Szabó
Geotechnický návrh a posúdenie založenia mostného objektu č. 205 na ceste I/77 v Bardejove.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Alexander Szabó
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Štefanovič
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Štirbl
Most Apollo - návrh a posúdenie založenia mostného piliera č. 10
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Štofan
Návrh a posúdenie založenia mostného objektu v Dunaújvárosi
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miloslav Toman
Stabilita svahu - riešenie praktického problému.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. František Tóth
Zemné tlaky - riešenie praktického príkladu
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Uhliarová
Stabilita svahov - riešenie praktického problému (PVE Ipeľ)
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Voško
Návrh a posúdenie založenia mostných objektov č. 223-00 na diaľnici D3 (Hričov) v zložitých inžinierskogeologických pomeroch
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jana Vošková
Most Košická - návrh a posúdenie založenia mostného piliera č.10
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Vozárová
Stabilita svahov - riešenie praktického príkladu
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Začka
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Zaťko
Návrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy v Bratislave na Pribinovej ulici (EUROVEA).
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná