4. 6. 2020  13:55 Lenka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Identifikačné číslo: 913
Univerzitný e-mail: lubos.hrustinec [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)

     Výučba     Záverečná práca          
Orgány
     
Vedené práce          

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Róbert Bača
Posúdenie stability svahov prívodného kanála do vodnej nádrže Vihorlat.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Vladimír Bartoš, PhD.
Geotechnický návrh a statická analýza konštrukcie tunela v Považskom Chlmci razeného Novou Rakúskou Metódou
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrej Benko
Návrh a posúdenie založenia mostného objektu č. 201 na diaľnici D1 v km 0,400 Dubná Skala - Turany
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Benko
3. Návrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Bálint Bohák
Stabilita svahu - riešenie praktického problému
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Boltvan
Stabilita svahov - riešenie praktického príkladu
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Peter Bošiak
Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Július Bozsík
Sadanie stavieb - riešenie praktického príkladu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Buchta
Stabilita svahov - riešenie praktického príkladu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Bulko
Stabilita svahov - riešenie praktického príkladu
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Buznová
Geotechnické posúdenie založenia objektu RETRO v Bratislave.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Caková
Stabilita svahov - riešenie praktického príkladu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Dominika Cmerová
Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Dávid Cződör
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Dávid Cződör
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Danihel
Geotechnické problémy návrhu a posúdenia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Danihel
Posúdenie stability svahu v Handlovej a návrh sanačných opatrení.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Drobný
Stabilita svahu - riešenie praktického problému.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Écsiová
Návrh a posúdenie priečneho profilu hrádze dolnej nádrže PVE Ipeľ
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Karina Fábryová Chalupková, PhD.
Geotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Karina Fábryová Chalupková, PhD.
Numerická analýza časového vývoja zvislých deformácií neogénneho podložia základových konštrukcií
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Karina Fábryová Chalupková, PhD.
Sadnutie a nerovnomerné sadnutie základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Fuzák
Geotechnické posúdenie založenia mostného objektu č. 223 na diaľnici D3 (nad vodnou nádržou Hričov).
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Gažúr
Návrh a posúdenie založenia mostných objektov č. 201-00 na diaľnici D1 ( Lietavská Lúčka - Višňové ) v zložitých inžinierskogeologických pomeroch
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Gužík
Geotechnické posúdenie vybraných problémov vodného diela Kráľová
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Gužík
Sadanie stavieb - riešenie praktického príkladu
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Hornáček
Návrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lukáš Hozza
Návrh a posúdenie založenia oceľového oblúkového mostného objektu č.205 na diaľnici D1 (Jablonov - Studenec) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Hromada, PhD.
Analýza deformácií podložia plavebných komôr v Gabčíkove.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Martin Hromada, PhD.
Analýza deformácií podložia pri veľkej intenzite zaťaženia
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Hrúzik
Posúdenie stability svahov zemnej priehrady vodnej nádrže Báb.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Daniel Chrobák
Stabilita svahov - riešenie praktického problému
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Kačur
Geotechnické posúdenie vybraných problémov navrhovanej hornej nádrže PVE Ipeľ
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Končal
Výpočet konečného a nerovnomerného sadnutia zemnej konštrukcie - riešenie praktického problému.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Kostovský
Návrh a posúdenie cestného násypu na úseku R1 Zvolen - Kriváň.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ján Košút
Návrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Kováčik
Stabilita svahu - riešenie praktického problému.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Kováčik
Výpočet sadnutia objektu vodnej elektrárne v Gabčíkove.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miroslav Kristofčák
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Richard Lisický
Stabilita svahu - riešenie praktického problému.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Marikovič
Geotechnické posúdenie založenia hate v Petrovciach.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Marikovič
Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Miroslava Panyiová
Stabilita svahov - riešenie praktického príkladu.
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Pollák, PhD.
Geotechnické posúdenie založenia staticky náročného výškového objektu v Bratislave.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Peter Pollák, PhD.
Interakcia "horná stavba - základová konštrukcia - podložie"
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Juraj Rášo
Sadanie stavieb - riešenie praktického príkladu
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Rovňák
Návrh a posúdenie založenia mostného objektu č. 224 na diaľnici D1 v km 12,985 Dubná Skala - Turany
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Ján Snopko
Geotechnický monitoring sekundárneho ostenia na realizovaných tunelov.
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Štefanovič
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Štirbl
Most Apollo - návrh a posúdenie založenia mostného piliera č. 10
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Pavol Štofan
Návrh a posúdenie založenia mostného objektu v Dunaújvárosi
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miloslav Toman
Stabilita svahu - riešenie praktického problému.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. František Tóth
Zemné tlaky - riešenie praktického príkladu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eva Uhliarová
Stabilita svahov - riešenie praktického problému (PVE Ipeľ)
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Voško
Návrh a posúdenie založenia mostných objektov č. 223-00 na diaľnici D3 (Hričov) v zložitých inžinierskogeologických pomeroch
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Jana Vošková
Most Košická - návrh a posúdenie založenia mostného piliera č.10
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Vozárová
Stabilita svahov - riešenie praktického príkladu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Začka
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Zaťko
Návrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy v Bratislave na Pribinovej ulici (EUROVEA).
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná