Apr 23, 2019   1:56 p.m. Vojtech
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Identification number: 913
University e-mail: lubos.hrustinec [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Analýza časového priebehu sadania mostných opôr
Hruštinec, Ľuboš
Analysis of the time course of a bridge abutments settlement. In ADLEROVÁ, I. Foundation Engineering Brno 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018, p. 11--17. ISBN 978-80-01-06460-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
2.Analýza vhodnosti použitia materiálových modelov vo výpočtoch sadnutia stavebných konštrukcií
Fábryová Chalupková, Karina -- Hruštinec, Ľuboš
Analysis of the suitability of material models in the calculation of structure settlements. In SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. Sofia: STEF 92 Technology, 2018, p. 51--58. ISBN 978-619-7408-36-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
3.Bus station in Banska Bystrica
Šoltész, Július -- Sivok, Vladimír -- Ignačák, Miroslav -- Pritula, Andrej -- Szöcs, Štefan -- Keseli, Ondrej -- Matiašková, Lýdia -- Havlíček, Peter -- Hruštinec, Ľuboš
Autobusová stanica v Banskej Bystrici. In Betón na Slovensku 2014-2018. Bratislava: Slovenský národný komitét fib, 2018, p. 431--438. ISBN 978-80-8200-019-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
4.Experiences from the realization of the sheeting building pit with the prop
Vyskoč, Anton -- Hruštinec, Ľuboš
Skúsenosti z realizácie paženej stavebnej jamy s rozopretím. In KYSEĽ, J. Zakladanie stavieb 2018. Trnava: Spolok statikov Slovenska, 2018, p. 128--139. ISBN 978-80-89655-12-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
5.Expertise assessment of failures at building a kindergarten in the Most pri Bratislave
Slávik, Ivan -- Hruštinec, Ľuboš
Expertízne posúdenie príčin porúch na objekte materskej školy v obci Most pri Bratislave. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2018. 32 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
6.Expertise of the infringement of the structure "Družina a jedáleň Tlmače"
Slávik, Ivan -- Hruštinec, Ľuboš
Expertízne posúdenie porušenia stavebného objektu "Družina a jedáleň Tlmače". Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2018. 68 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
7.Numerical analysis of the time development of vertical deformations of a neogene subsoil of foundation structures
Fábryová Chalupková, Karina -- Hruštinec, Ľuboš
NUMERICKÁ ANALÝZA ČASOVÉHO VÝVOJA ZVISLÝCH DEFORMÁCIÍ NEOGÉNNEHO PODLOŽIA ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
8.Spolupôsobenie pilótových základov s podložím – porovnanie vypočítaných a nameraných hodnôt
Hruštinec, Ľuboš -- Sumec, Jozef -- Fábryová Chalupková, Karina
Interaction of the pile foundations with subsoil – comparison of calculated and measured values. In SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. Sofia: STEF 92 Technology, 2018, p. 409--416. ISBN 978-619-7408-36-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.