18. 10. 2019  1:59 Lukáš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Alena Struhárová, PhD.
Identifikačné číslo: 916
Univerzitný e-mail: alena.struharova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Vedúca katedry - Katedra materiálového inžinierstva (SvF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Bajus
Overenie a porovnanie vybraných fyzikálno - mechanických vlastností na rôznych druhoch pórobetónu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Bladová
Vplyv vlhkostných parametrov na rôznu materiálovú skladbu obvodových plášťov ekologického drevodomu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Čech
Vplyv vlhkosti pórobetónu na jeho vybrané fyzikálno-mechanické vlastnosti
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Valéria Gregorová, PhD.
Ovplyvňovanie zmrašťovania cementových kompozitov expanznou prímesou
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Gustiňáková
Optimalizácia materiálovej skladby rôznych ekologických obvodových plášťov drevostavieb z hľadiska tepelno-technických charakteristík.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Paulína Haberová
Sorpčné charakteristiky vybraných tepelnoizolačných materiálov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Eva Hellová
Porovnanie bilancie vlhkosti v závislosti od materiálovej skladby rôznych ekologických obvodových konštrukcií drevostavieb.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Hrubý
Samonivelačné cementové podlahy
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Jančo
Porovnanie vybraných fyzikálno - mechanických vlastností rôznych druhov pórobetónu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kolník
Sorpčné a teplotechnické vlastnosti vybraných druhov pórobetónu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Kuba
Porovnanie vybraných fyzikálno-mechanických vlastností pórobetónu na báze piesku.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatiana Lajošová
Posúdenie tepelno-technických charakteristík rôznych materiálových skladieb obvodovej konštrukcie nízkoenergetických budov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristián Pápay
Stanovenie termo-fyzikálnych vlastností pórobetónu pri záporných teplotách
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Pohl
Stanovenie vybraných fyzikálno-mechanických vlastností na rôznych druhoch pórobetónu a ich vzájomné porovnanie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Surový
Vplyv vlhkosti na vybrané fyzikálno - mechanické vlastnosti pórobetónu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Ščasný
Teplotná a vlhkostná rozťažnosť stavebných poréznych materiálov.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Trnková
Vplyv zmeny pórovej štruktúry na sorpčné a tepelnotechnické vlastnosti pórobetónu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriana Žiačková
Vplyv vlhkosti na fyzikálno - mechanické vlastnosti pórobetónu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná