8. 8. 2020  6:00 Oskar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Alena Struhárová, PhD.
Identifikačné číslo: 916
Univerzitný e-mail: alena.struharova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Vedúca katedry - Katedra materiálového inžinierstva (SvF)

Kontakty
     
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Adam Bajus
Overenie a porovnanie vybraných fyzikálno - mechanických vlastností na rôznych druhoch pórobetónu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Čech
Vplyv vlhkosti pórobetónu na jeho vybrané fyzikálno-mechanické vlastnosti
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Diana Fiľarská
Vplyv vlhkostných parametrov na rôznu materiálovú skladbu obvodových plášťov ekologického drevodomu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Gustiňáková
Optimalizácia materiálovej skladby rôznych ekologických obvodových plášťov drevostavieb z hľadiska tepelno-technických charakteristík.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Paulína Haberová
Sorpčné charakteristiky vybraných tepelnoizolačných materiálov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Eva Hellová
Porovnanie bilancie vlhkosti v závislosti od materiálovej skladby rôznych ekologických obvodových konštrukcií drevostavieb.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ondrej Hrubý
Samonivelačné cementové podlahy
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Jančo
Porovnanie vybraných fyzikálno - mechanických vlastností rôznych druhov pórobetónu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Kochanová
Vplyv teploty a vlhkosti na sendvičovú obvodovú konštrukciu drevostavby v zimnom období
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Kolník
Sorpčné a teplotechnické vlastnosti vybraných druhov pórobetónu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ladislav Kuba
Porovnanie vybraných fyzikálno-mechanických vlastností pórobetónu na báze piesku.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tatiana Lajošová
Posúdenie tepelno-technických charakteristík rôznych materiálových skladieb obvodovej konštrukcie nízkoenergetických budov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Otčenáš
Vzduchová nepriezvučnosť pórobetónových deliacich konštrukcií – teoretická štúdia
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Kristián Pápay
Stanovenie termo-fyzikálnych vlastností pórobetónu pri záporných teplotách
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jakub Pohl
Stanovenie vybraných fyzikálno-mechanických vlastností na rôznych druhoch pórobetónu a ich vzájomné porovnanie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Surový
Vplyv vlhkosti na vybrané fyzikálno - mechanické vlastnosti pórobetónu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Ščasný
Teplotná a vlhkostná rozťažnosť stavebných poréznych materiálov.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Trnková
Vplyv zmeny pórovej štruktúry na sorpčné a tepelnotechnické vlastnosti pórobetónu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adriana Žiačková
Vplyv vlhkosti na fyzikálno - mechanické vlastnosti pórobetónu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná