22. 9. 2020  11:00 Móric
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Tomáš Babjak
Identifikační číslo: 91986
Univerzitní e-mail: xbabjakt [at] stuba.sk
 
2533T07  inteligentné softvérové systémy I-ISS2
FIIT I-ISS2 pres [sem 1, roč 1]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
1. ročník / 1. semestr studia

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce
     
Publikace
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Prepájanie zdrojov medicínskych informácií
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Róbert Móro, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marián Šimko, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Prepájanie zdrojov medicínskych informácií
Abstrakt:
Šírenie nepravdivých informácií v prostredí celosvetovej siete môže mať ďalekosiahle následky v takmer každej oblasti ľudského života. Falošná informácia v oblasti medicíny môže znížiť kvalitu života prijímateľa alebo dokonca znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Aby bolo možné takéto správy identifikovať, je najskôr potrebné nájsť prepojenia medzi neoverenými správami a článkami overujúcimi ich pravdivosť. V našej práci sa pokúšame identifikovať tieto prepojenia na základe obsahu článku a jeho rozličných čŕt. Analyzovali sme rôzne metódy a nástroje, ktoré sa zameriavajú na vyvracanie falošných správ, no nenašli sme žiadne, ktoré by sa venovali konkrétne slovenským článkom. Preto sme sa zamerali na hľadanie prepojení medzi slovenskými neoverenými publikáciami a overenými článkami v anglickom jazyku. Na základe analýzy podobných prác sme navrhli postup spracovania článkov, extrahovali sme publikácie a vytvorili sady článkov medzi ktorými sme hľadali prepojenia. Výsledkom tejto práce sú dve navrhnuté metódy prepájania slovenských a anglických článkov, jedna založená na podobnosti preložených slov a textov a druhá na základe podobnosti čŕt článkov. Prekladová metóda sa ukázala byť oveľa úspešnejšou s presnosťou pri predikovaní článkov s rovnakým tvrdením na úrovni 57% a pri predikovaní článkov bez prepojenia s presnosťou takmer 71%.
Klíčová slova:falošné správy, prepájanie článkov, medicínske informácie, spracovanie prirodzeného jazyka, strojové učenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně