22. 9. 2020  9:50 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Tomáš Babjak
Identifikačné číslo: 91986
Univerzitný e-mail: xbabjakt [at] stuba.sk
 
2533T07  inteligentné softvérové systémy I-ISS2
FIIT I-ISS2 den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia

Kontakty          
Záverečná práca
     
Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Prepájanie zdrojov medicínskych informácií
Autor:
Bc. Tomáš Babjak
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Róbert Móro, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Prepájanie zdrojov medicínskych informácií
Abstrakt:
Šírenie nepravdivých informácií v prostredí celosvetovej siete môže mať ďalekosiahle následky v takmer každej oblasti ľudského života. Falošná informácia v oblasti medicíny môže znížiť kvalitu života prijímateľa alebo dokonca znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Aby bolo možné takéto správy identifikovať, je najskôr potrebné nájsť prepojenia medzi neoverenými správami a článkami overujúcimi ich pravdivosť. V našej práci sa pokúšame identifikovať tieto prepojenia na základe obsahu článku a jeho rozličných čŕt. Analyzovali sme rôzne metódy a nástroje, ktoré sa zameriavajú na vyvracanie falošných správ, no nenašli sme žiadne, ktoré by sa venovali konkrétne slovenským článkom. Preto sme sa zamerali na hľadanie prepojení medzi slovenskými neoverenými publikáciami a overenými článkami v anglickom jazyku. Na základe analýzy podobných prác sme navrhli postup spracovania článkov, extrahovali sme publikácie a vytvorili sady článkov medzi ktorými sme hľadali prepojenia. Výsledkom tejto práce sú dve navrhnuté metódy prepájania slovenských a anglických článkov, jedna založená na podobnosti preložených slov a textov a druhá na základe podobnosti čŕt článkov. Prekladová metóda sa ukázala byť oveľa úspešnejšou s presnosťou pri predikovaní článkov s rovnakým tvrdením na úrovni 57% a pri predikovaní článkov bez prepojenia s presnosťou takmer 71%.
Kľúčové slová:
falošné správy, prepájanie článkov, medicínske informácie, spracovanie prirodzeného jazyka, strojové učenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene