Sep 16, 2019   2:14 a.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.
Identification number: 9204
University e-mail: maria.lucka [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Miroslav Balga
Hľadanie zmien v genetickom kóde pomocou biologicky inšpirovaných algoritmov
May 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Bendík
Modelovanie v prostredí inteligentných sietí
May 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Blanárik
Metódy bezstratovej kompresie DNA postupností
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was unsuccessfully defended.DTWritten by (author): Bc. Erik Bujna
XXX
April 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Csóka
Paralelné klastrovanie veľkých dátových súborov
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Csóka
Paralelné metódy klastrovania veľkých údajových korpusov
May 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Činčurak
Informatická podpora spracovania veľkých dátových súborov v biomedicíne
May 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rania Daabousová
Modely predikcie spotreby elektrickej energie inteligentnou analýzou veľkých korpusov dát
May 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Daráž
Paralelné modely riešenia veľkých optimalizačných úloh pomocou kolónie mravcov
May 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Farkaš
Inteligentná analýza a modelovanie v prostredí veľkých dát
May 2020Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Farkaš
Paralelné usporadúvanie údajov
May 2015Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Farkaš
Zhlukovanie a analýza veľkých dátových súborov
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Gáfrik
Skvalitnenie a paralelizácia algoritmu optimalizácie kolóniou mravcov
May 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Horváth
Predikcie časových radov pomocou neurónových sietí v prostredí veľkých dát
May 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Chlebana
Softvérový nástroj na tvorbu interaktívnych testov
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Patrik Chynoranský
Paralelné vyhľadávanie reťazcov pomocou de Bruijnových grafov
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Jamečná
Viacnásobné zarovnávanie sekvencií pomocou kolónie mravcov
May 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. Tomáš Jarábek
Analysis and Modeling in Big Data Environment
March 2021Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Tomáš Jarábek
Analýza a modelovanie v prostredí veľkých dát
May 2020Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Javorník
Predpovedanie spotreby elektrickej energie pomocou neurónových sietí v prostredí pribúdajúcich dát
May 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Katkó
Paralelné indexovanie a rekonštrukcia chýb krátkych DNA postupností
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Katkó
Vizualizácia grafových algoritmov
May 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Fazal Qudus Khan
Inteligentná analýza a získavanie údajov z veľkých distribuovaných dát
May 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrián Kollár
Optimalizácia klastrovania dokumentov
May 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Kopšo
Zhlukovanie a analýza veľkých logových súborov z hľadiska bezpečnosti
May 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maryna Kovalenko
Predikcia ceny elektrickej energie v inteligentných sieťach
May 2018Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Kubán
Paralelné metódy de novo skladania veľkých postupností DNA.
May 2016Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktor Kucsera
Paralelné metódy segmentácie obrazov optimalizáciou pomocou kolónie mravcov
May 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dejan Kuric
Vizualizácia grafových algoritmov
May 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Peter Laurinec, PhD.
Improving Forecasting Acuuracy through the Influence of Time Series Representations and Clustering
May 2017Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Martoš
Adaptívny počítačový systém na testovanie vedomostí z matematiky
May 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Slavomír Mazúr
Paralelné metódy vyhľadávania vzorov vo veľkých dátových súboroch
May 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jakub Mercz
Počítačová reprezentácia veľkých množín dát DNA a ich efektívne spracovanie
May 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Mičo
Paralelné metódy vyhľadávania vzorov vo veľkých dátových súboroch
May 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oliver Moravčík
Zhluková analýza dát z cytometrie za účelom identifikácie bunkových populácií
May 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Nemček
Redukcia cytometrických dát na základe hustoty a predikcia stavu pacienta z klinických dát
May 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Osvald
Využitie metód spracovania prúdových dát na vytvorenie adaptívneho modelu predikcie spotreby elektrickej energie
May 2016Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vajk Pomichal
Vizualizácia výsledkov analýzy cytometrických dát
May 2019Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ľudovít Popelka
Informatická podpora spracovania veľkých dátových súborov v biomedicíne
May 2018Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marcus Revaj
xxx
May 2018Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Roba
Spracovanie veľkých grafov s aplikáciou na finančné toky kryptomien a analýzu blockchainov
May 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jozef Sitarčík
Informatické nástroje spracovania veľkých biomedicínskych dát
May 2021Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Sitarčík
Mapovanie DNA sekvencií
May 2018Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Sitarčík
Vyhľadávanie podobných vzorov vo veľkých dátových súboroch
May 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Soós
Restrikčné mapovanie DNA fragmentov s využitím stochastického optimalizačného algoritmu
May 2015Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Uderman
Paralelná MPI implementácia problému zásobovania pomocou ACO
May 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Milan Urminský
Predpovedanie spotreby elektrickej energie metódami húfovej inteligencie
May 2016Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šimon Valíček
Paralelné metódy mapovania sekvencií DNA
May 2016Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Maroš Vašš
Automatizované predspracovanie veľkých cytometrických dát
May 2018Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Benjamín Vrba
Paralelná klasifikácia obrazov použitím metódy náhodných lesov
May 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Zeliska
Hľadanie zmien v genetickom kóde pomocou biologicky inšpirovaných algoritmov
May 2019Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Žilka
XXX
April 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress