Dec 6, 2019   5:30 p.m. Mikuláš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Andrea Zuzulová, PhD.
Identification number: 921
University e-mail: andrea.zuzulova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Transport Construction and Traffic (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Bachratá
Návrh rekonštrukcie dopravnej plochy v priestore železničnej stanice Trnava
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Braniš
Požiadavky na spevnené pohybové plochy letiska
May 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Brčák
Hodnotenie stavu vozovky na vybranej dopravnej ploche
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Brčák
Návrh rekonštrukcie cementobetónovej vozovky I/65 Turčianske Teplice - Príbovce
May 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Budinský
Vplyv klimatických podmienok pri návrhu konštrukcie vozovky
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Cíferská
Hodnotenie vybraného úseku cestnej komunikácie z hľadiska únosnosti
May 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Červená
Lesné cesty
May 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Čukan
Revitalizácia danej dopravnej plochy na území mesta Pezinok
May 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Halaj
Rekonštrukcia vozovky na cestnej komunikácie I/66 Babiná - obchvat
May 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Haraslín
Kontinuálne vystužená cementobetónová vozovka v tuneli na diaľnici D1
May 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Harmata
Hodnotenie stavu vozovky na úseku cestnej komunikácie I/59 Likavka - Valaská Dubová
May 2015Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Hudák
Teória a výpočty deformácií asfaltových vozoviek
May 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Janoviček
Vozovky s dlhou životnosťou
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Jochman
Riešenia konštrukcií vozoviek na cyklistických komunikáciach
May 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Jochman
Zhodnotenie aktuálneho stavu vozovky na zvolenej dopravnej ploche
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Keller
Návrh protihlukového opatrenia na úseku diaľnice D1 Fričovce - Svinia
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Klinko
Diagnostika vozovky na zvolenej dopravnej ploche
May 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Anton Kňažko
Study of traffic connection of Jasenica municipality and city borough Považská Bystrica - Podvažie
May 2019Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Diana Korgová
Porovnanie katalógov vozoviek v SR a ČR.
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ján Košút
Diagnostika vozovky na vybranej dopravnej ploche
May 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Kovalík
Diagnostika vozovky na zvolenej dopravnej ploche
May 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mário Lalík
Diagnostika vozovky na dopravnej ploche v Púchove
May 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Lecová
Dopady dopravy na životné prostredie
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominik Lichvár
Navrhovanie konštrukcií vozoviek s krytom z dlažby
May 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Lichvár
Rehabilitácia cementobetónovej vozovky na cestnej komunikácií I/65 a I/75
May 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erik Mihok
Hodnotenie stavu vozovky na vybranej dopravnej ploche
May 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radoslav Minaroviech
Navrhovanie konštrukcií vozoviek pomocou katalógu vozoviek
May 2014Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Norbert Nemec
Diagnostika zastávok MHD v Bratislave
May 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Očenášová
Vplyv vlhkosti na mieru zhutnenia zemín
May 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Misael Alejandro Ojeda Juárez
The parameters of the cross section of rural roads
May 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Peniaško
Návrh cementobetónových vozoviek na špeciálnych dopravných plochách
May 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Pitorák
Hodnotenie stavu vozovky na vybranej dopravnej ploche
May 2016Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Pompáš
Letecká doprava a životné prostredie
May 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Popelka
Návrh rekonštrukcie vozovky na úseku cestnej komunikácie I/50 Chocholná – Mníchova Lehota
May 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Samo Rajt
Diagnostika vozovky na vybranej dopravnej ploche
May 2014Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samo Rajt
Rekonštrukcia cestnej komunikácie Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša
May 2016Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Sabo
Diagnostika únosnosti asfaltovej vozovky na úseku cestnej komunikácie I/77 Svidník – Zborov
May 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Filip Šimončík
Úprava podložia v konštrukciách vozoviek
May 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Valach
Vplyv dopravy na životné prostredie v danej lokalite
May 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Peter Vavrušek
Návrh katalógu vozoviek s dlažbovými prvkami
May 2010Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Žigmond
Hodnotenie stavu vozovky na vybranej dopravnej ploche
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress