29. 10. 2020  15:45 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD.
Identifikační číslo: 925
Univerzitní e-mail: helena.ellingerova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)

          Závěrečná práce
     
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Analýza nákladov stavebného diela v investičnom procese
Autor:
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Oponent 1:prof. Ing. Igor Trávnik, DrSc.
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Analýza nákladov stavebného diela v investičnom procese
Abstrakt:
V období prehlbovania sa ekonomickej krízy a výrazného prepadu sektora slovenského stavebníctva už viac ako o štvrtinu svojho výkonu oproti roku 2008, je snaha sledovať vývoj nákladov na stavebné dielo v etape obstarávania nielen potrebou ale aj nutnosťou. Tejto činnosti sa u nás nevenuje dostatočná pozornosť. Platná ale aj novo pripravovaná legislatíva povinnosť sledovať a kontrolovať vývoj nákladov nerieši. V kombinácii s neustálym zápasom zhotoviteľa za každú cenu zákazku získať, vo väčšine prípadov končí obojstrannou nespokojnosťou a nekonečnými spormi zúčastnených strán. V súčasnosti slovenské stavebníctvo prechádza zložitým obdobím. Z každej strany odznieva ako štát musí šetriť, ako musí plniť prísne rozpočtové pravidlá Európskej únie. Doba pre investovanie je neistá, budúcnosť nejasná, ani prognózy nie sú optimistické. Súkromných investorov je čoraz menej, v investíciách sú opatrní. Napriek všetkým skutočnostiam aj v týchto ťažkých podmienkach je cieľom každého investora -- stavebníka obstarať stavebné dielo efektívnym a čo najhospodárnejším spôsobom.. Tento cieľ môže dosiahnuť aktívnym riadením nákladov od začiatku investičného procesu, cez kvalitnú projektovú prípravu stavby, realizáciu stavebných prác až po výsledné vyúčtovanie stavby a jej odovzdanie do užívania. Za týmto účelom je potrebné priebežné zisťovanie predpokladanej ceny stavebného diela vo všetkých fázach investičného procesu a nepodceniť význam tejto činnosti ani pri riadení nákladov stavieb a výbere zhotoviteľa stavby. Tieto činnosti predstavujú komplexné vedenie celého investičného projektu vrátane riadenia nákladov a za ich realizáciu je zodpovedný projektový manažér. Jednou z činností investičného procesu, ktorá nie je na Slovensku v praxi dostatočne zvládnutá, je práve oblasť riadenia nákladov. Táto oblasť si v praktikách slovenského stavebníctva vyžaduje podstatné skvalitnenie. Proces riadenia nákladov stavby prebieha vo všetkých fázach investičného procesu s jasným cieľom, projekt realizovať podľa plánovaných nákladov, prípadne s nižšími nákladmi. Z tohto dôvodu by mal investor - stavebník venovať osobitnú pozornosť plánovaniu nákladov stavebného diela a to najmä z hľadiska ich úplnosti, primeranosti a reálnosti. Pri dôslednom zvládnutí tejto náročnej činnosti by sa mohli v značnej miere eliminovať situácie pri vyúčtovaní stavby, kedy spravidla fakturačná cena ďaleko prevyšuje zmluvne dohodnutú plánovanú cenu, a to nielen v súkromnom ale aj vo verejnom sektore.
Klíčová slova:
cena, investičný proces, náklady

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně