12. 12. 2019  4:26 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD.
Identifikačné číslo: 925
Univerzitný e-mail: helena.ellingerova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Analýza nákladov stavebného diela v investičnom procese
Autor: doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD.
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Oponent 1:prof. Ing. Igor Trávnik, DrSc.
Oponent 2:doc. Ing. Gabriela Bollová, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Alena Tichá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza nákladov stavebného diela v investičnom procese
Abstrakt:V období prehlbovania sa ekonomickej krízy a výrazného prepadu sektora slovenského stavebníctva už viac ako o štvrtinu svojho výkonu oproti roku 2008, je snaha sledovať vývoj nákladov na stavebné dielo v etape obstarávania nielen potrebou ale aj nutnosťou. Tejto činnosti sa u nás nevenuje dostatočná pozornosť. Platná ale aj novo pripravovaná legislatíva povinnosť sledovať a kontrolovať vývoj nákladov nerieši. V kombinácii s neustálym zápasom zhotoviteľa za každú cenu zákazku získať, vo väčšine prípadov končí obojstrannou nespokojnosťou a nekonečnými spormi zúčastnených strán. V súčasnosti slovenské stavebníctvo prechádza zložitým obdobím. Z každej strany odznieva ako štát musí šetriť, ako musí plniť prísne rozpočtové pravidlá Európskej únie. Doba pre investovanie je neistá, budúcnosť nejasná, ani prognózy nie sú optimistické. Súkromných investorov je čoraz menej, v investíciách sú opatrní. Napriek všetkým skutočnostiam aj v týchto ťažkých podmienkach je cieľom každého investora -- stavebníka obstarať stavebné dielo efektívnym a čo najhospodárnejším spôsobom.. Tento cieľ môže dosiahnuť aktívnym riadením nákladov od začiatku investičného procesu, cez kvalitnú projektovú prípravu stavby, realizáciu stavebných prác až po výsledné vyúčtovanie stavby a jej odovzdanie do užívania. Za týmto účelom je potrebné priebežné zisťovanie predpokladanej ceny stavebného diela vo všetkých fázach investičného procesu a nepodceniť význam tejto činnosti ani pri riadení nákladov stavieb a výbere zhotoviteľa stavby. Tieto činnosti predstavujú komplexné vedenie celého investičného projektu vrátane riadenia nákladov a za ich realizáciu je zodpovedný projektový manažér. Jednou z činností investičného procesu, ktorá nie je na Slovensku v praxi dostatočne zvládnutá, je práve oblasť riadenia nákladov. Táto oblasť si v praktikách slovenského stavebníctva vyžaduje podstatné skvalitnenie. Proces riadenia nákladov stavby prebieha vo všetkých fázach investičného procesu s jasným cieľom, projekt realizovať podľa plánovaných nákladov, prípadne s nižšími nákladmi. Z tohto dôvodu by mal investor - stavebník venovať osobitnú pozornosť plánovaniu nákladov stavebného diela a to najmä z hľadiska ich úplnosti, primeranosti a reálnosti. Pri dôslednom zvládnutí tejto náročnej činnosti by sa mohli v značnej miere eliminovať situácie pri vyúčtovaní stavby, kedy spravidla fakturačná cena ďaleko prevyšuje zmluvne dohodnutú plánovanú cenu, a to nielen v súkromnom ale aj vo verejnom sektore.
Kľúčové slová:cena, investičný proces, náklady

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene