4. 8. 2020  13:12 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Róbert Fencík, PhD.
Identifikačné číslo: 929
Univerzitný e-mail: robert.fencik [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

     Výučba
     
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Barták
Publikovanie tematických máp protipovodňovej ochrany na Internete
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Mária Bieliková
Tematické mapy protipovodňovej ochrany
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dušan Bloudek
Zameranie turistických chodníkov technológiou GNSS a ich vizualizácia
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Červencová
Kartografická funkcionalita Open Source softvérov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Červencová
Tvorba topografických ortofotomáp
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Branislav Čief
Vizualizácia máp v prostredí Internetu
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Daňová
Analýza priestorových údajov používaných v krízových situáciách
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kinga Dombiová
Porovnanie zobrazovacích katalógov používaných v SR
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Patrícia Dreveniaková
Tvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovania
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lýdia Dubová
Funkčnosť mapy obce v informatizácii verejnej správy
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Durdovanský
Areál STU v Bratislave na Internete
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Duška
Tvorba tematickej mapy v systéme OCAD
jún 2006
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrej Džubák
Transformácia analógových máp v počítačovom prostredí
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jakub Fašang
Využitie georadaru pri archeologickom prieskume
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Ficová
Priestorový model inžinierskych sietí
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Franc
Priestorový model obce v digitálnom prostredí
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jakub Gaži
Analýza čitateľnosti popisov sídiel publikovaných prostredníctvom Mapového klienta ZBGIS
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Jakub Gaži
Eye-tracking analýza popisov sídiel publikovaných prostredníctvom Mapové klienta ZBGIS
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Hort
Webový portál protipovodňovej ochrany
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Štefan Hort
Zameranie cyklistických trás technológiou GNSS a ich vizualizácia
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Peter Hrašna
3D model Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Hrušovská
3D vizualizácia objektov ZB GIS
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Iskra
Historická krajinná pokrývka územia Slovenska na podklade máp vojenského mapovania
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Jaššová
Tvorba tematickej mapy v systéme OCAD
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jozef Juhás
Tvorba popisu na ortofotomapách
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Terézia Juricová
3D model Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Barbora Kačmárová
Rekonštrukcia cestnej siete na historických mapách
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Barbora Kačmárová
Rekonštrukcia cestnej siete na mapách II. vojenského mapovania
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Kapronczaiová
Vizualizácia reliéfu na topografických mapách
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Karovičová
Grafická reprezentácia katalógu objektov ZB GIS
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Karovičová
Využitie DMR v projekte pozemkových úprav
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Peter Konštiak
Tvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovania
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jana Kosmeľová
Využitie UAV na mapovanie krajiny
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Tatiana Kosmeľová
Tvorba popisu na ortofotomapách
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Kozlovsky
3D model krajiny v systéme GRASS
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Ondrej Kozlovsky
3D modelovanie priestoru v systéme GRASS
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Křehnáčová
Dynamické popisovanie máp
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Janka Kubernátová
Analýza interpolačných metód pre tvorbu DMR
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. František Lizák
Kartografický model Základnej mapy Slovenskej republiky 1:50 000
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Lőrinc
Analýza kvality DMR v závislosti od členitosti územia
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Marček
Analýza mapy TOPO 5 000 pre potreby ochrany pred povodňami
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Lukáš Matrka
Tvorba tematickej mapy v grafickom systéme OCAD
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lukáš Müller
Vizualizácia priestorových dát v prostredí Internetu
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Muránsky
Účelové mapy výškopisu projektu pozemkových úprav v systéme GRASS
január 2007Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Nemcová
Kartografická vizualizácia krízových povodňových situácií
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Novotný
Testovanie témy "VÝŠKOVÉ MODELY ZEMSKÉHO POVRCHU" podľa smernice INSPIRE
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Daniel Pálka
Model generalizácie obsahu odvodenej topografickej mapy 1:500 000
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matej Pisár
Tvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovania
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Prokop
Georeferencovanie máp I.vojenského mapovania
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Reichel
Využitie dát leteckého laserového skenovania na mapovanie lesných porastov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Rybecká
Analýza výškovej presnosti digitálnych modelov reliéfu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marta Schmidtová
Analýza interpolačných metód a výškových digitálnych modelov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Síposová
Zber priestorových dát pomocou nízkonákladovej fotogrametrie
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Martin Smida
Publikovanie digitálnych máp pomocou cloud GIS
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Smida
Tvorba tematickej mapy v ArcGIS Online
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marta Sojčáková
Kalibrácia periférnych zariadení používaných v digitálnej kartografii
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marta Sojčáková
Tvorba dynamického popisu sídiel pre webové mapové služby
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Erika Stašová
Analýza presnosti rastrovej mapy III. vojenského mapovania
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Straka
Model generalizácie obsahu Základnej mapy Slovenskej republiky 1:25 000
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Martin Straka
Tvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovania
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Kitti Szabóová
Vplyv tieňovania na čitateľnosť máp
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Elvíra Szalayová
Tvorba tematickej mapy pre majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Šebeň
Rekonštrukcia digitálneho modelu terénu historickej krajiny
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Šimončičová
Model tematickej vrstvy inžinierskych sietí mapy TOPO 5 000
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Pavol Štefunda
Metodológia kartografickej vizualizácie povodňových máp
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Števanková
Topografické mapovanie poľnohospodárskej krajiny
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Natália Števanková
Tvorba znakového kľúča pre inžinierske siete
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ladislav Tóth
Tvorba tematickej mapy v programe OCAD
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Uhrík
Model odvodenej tematickej mapy TOPO 500 000
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Eugen Vajdiar
Model tematickej vrstvy sídla topografickej mapy 1:500 000
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Zeman
Heterogénne údaje na tvorbu máp povodňového ohrozenia a rizika
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Žigmundová
OpenStreetMap – nástroj na mapovanie krajiny
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná