Jul 6, 2020   4:50 a.m. Patrik, Patrícia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Identification number: 930
University e-mail: marek.frastia [at] stuba.sk
 

     Lesson
     
     Projects
     
     Bodies     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Beliš
Priestorové modelovanie budov blízkou fotogrametriou
May 2009
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivana Cepková
Určenie empirickej presnosti digitálnych kamier Nikon D200 a Olympus C-8080 WZ
May 2007Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Čechovský
Dokumentácia katakomb pod kostolom sv. Františka Xaverského v Trenčíne
May 2013
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Bc. Michal Dolník
Overenie zvislosti kostolnej veže pomocou terestrického laserového skenovania
May 2012Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrícia Dreveniaková
Digitálna rekonštrukcia objektov pomocou priamej lineárnej transformácie
May 2016
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Fašang
Use of RPAS technology for documentation of monument
May 2020Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Šimon Ferencz
Influence of camera type onto quality of photogrammetric point cloud
May 2020
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Gaborčík
Využitie digitálnych kamier pre aplikácie pozemnej stereofotogrametrie
May 2009
Displaying the final thesis
9.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Andrej Hideghéty
Spracovanie fotogrametrických meraní počas snímkovania in-situ
May 2023
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Hrčka
Dokumentácia pamiatkovej stavby laserovým skenovaním
May 2010
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Jediný
Creation, processing and use of panoramatic images
May 2019
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Jediný
Fotogrametrické meranie trhlín
May 2016Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Jenčová
Geometrická kvalita plôch určených fotogrametrickým skenovaním
May 2011
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dominika Jenčová
Testovanie reflexných terčov pre automatické meranie snímkových súradníc
May 2009
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Marek Kaľamár
Digitálna rekonštrukcia asanovaného historického objektu
May 2014Displaying the final thesis
16.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Michal Kalnický
Aplikácia digitálnej fotogrametrie v antropológii
May 2008
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vladimír Kľoc
Digitalizácia umeleckých predmetov
May 2010
Displaying the final thesis
18.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Tatiana Kosmeľová
Photogrammetric reconstruction of the object with flat texture
May 2019
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Kottáš
Extrakcia, deskripcia a párovanie kľúčových bodov v digitálnych obrazoch použitím paralelných algoritmov
May 2014Displaying the final thesis
20.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Peter Kyseľ
Homogenizácia katastrálneho mapového diela
May 2023
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Lepáček
Možnosti digitálnej kamery stredného formátu v leteckom snímkovaní
May 2011
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Martin Lőrinc
Určenie rovinných posunov metódami jednosnímkovej fotogrametrie
May 2008
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Maroš Lupták
Meranie a spracovanie meraní s prístrojom Trimble V10
May 2016
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): doc. Ing. Marián Marčiš, PhD.
Tvorba modelov umeleckých diel
May 2009
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Melich
Fotogrametrické kalibračné polia
May 2015
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miroslav Melich
Monitoring zmeny krajiny vplyvom podpovrchovej banskej činnosti
May 2017
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Mészáros
Verification of accuracy of the photogrammetric UX11 system
May 2019
Displaying the final thesis
28.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Daniel Mríz
Fotogrametrický zber a spracovanie údajov na tvorbu DMR bezpilotnými prostriedkami
May 2015
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Mruzeková
Fotogrametrické meranie prevýšení
May 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mária Mruzeková
Klasifikácia bodov z laserového a obrazového skenovania
May 2016Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matúš Nemčík
Testovanie fotogrametrického skenera „Photomodeler Scanner“
May 2010
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Novák
Geometrická kvalita modelu z voľnej siete a z priamej perspektívnej transformácie na referenčné súradnice
June 2006
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Ondrejkov
Tvorba podrobného modelu fasády
May 2008
Displaying the final thesis
34.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Jozef Ondrejkov
Tvorba podrobného priestorového modelu fasády
May 2007Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Petráš
Pozorovanie rovinných posunov metódou časovej základnice
May 2013
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Richard Pilnik
Vplyv zmeny parametrov digitálnej kamery na zmenu obrazových súradníc
May 2008
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Pirohová
Digitálna rekonštrukcia pozostatkov mayských štruktúr z oblasti Uaxactún
May 2015Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Natália Pirohová
Využiteľnosť laserového skenovania pre pamiatkovú dokumentáciu kostolov
May 2013Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Radinger
Prehliadače 3D modelov - ich testovanie a možnosti využitia v informačných systémoch
May 2014
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Salva
Presnosť viacsnímkovej fotogrametrie v závislosti od počtu snímok
June 2007
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Smatana
Analýza vrstvy určeného operátu registra obnovenej evidencie pozemkov spracovaním historických snímok.
May 2010Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Matúš Stanek
Fotogrametrické projekčné centrum, metódy a kontrola jeho určenia
May 2011
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Stehel
Kalibrácia stolového skenera
May 2007Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Szabo
The accuracy of the applicantions based on the structure from motion method: comparative study
May 2019
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Šimko
Aplikácia terestrického laserového skenovania v inžinierskej geológii
May 2012Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Šingliar
Merania relatívnych posunov digitálnymi kamerami
May 2010
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Štellmach
Fotogrametrické určenie vybraných parametrov testovacieho zariadenia
May 2011Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alena Teľuchová
Fotogrametrická rekonštrukcia ruín kostola sv. Kozmu a Damiána
May 2012
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Tepličanec
Digitalizácia sôch a reliéfov fotogrametrickým skenovaním
May 2012
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Tepličanec
Digitalizácia sôch pre pamiatkovú dokumentáciu a reštaurovanie
May 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kálmán Tóth
Určenie objemu vyťaženej horniny v lome Rieka
May 2014
Displaying the final thesis
52.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Ladislav Tóth
Tvorba fotoplánu fasády
May 2014
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ondrej Trhan, PhD.
Topografické mapovanie systémom Gatewing X100
May 2013
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Tyborová
Meranie posunov pomocou detekcie obrazových prvkov
May 2016
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrik Vach
Digitálny 3D model reliéfnej mapy
May 2017
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Voška
Dokumentácia archeologických nálezísk geodetickými metódami.
May 2011
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress