Feb 28, 2020   7:43 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
Identification number: 932
University e-mail: ludovit.fillo [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Nelineárna FEM analýza experimentálnych lokálne podopretých dosiek s otvormi
Augustín, Tomáš -- Fillo, Ľudovít -- Halvonik, Jaroslav
Nonlinear FEM Analysis of Experimentally Tested Flat Slabs with Openings. In NENADÁLOVÁ, Š. -- JOHOVÁ, P. 25th Concrete Days 2018. Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 191--196.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
2.Reliability of slender reinforced concrete columns in second generation of Eurocodes
Fillo, Ľudovít -- Benko, Vladimír -- Dobrý, Jakub
Spoľahlivosť štíhlych betónových stĺpov v druhej generácii Eurokódov. In JANDOVÁ, K. -- NENADÁLOVÁ, Š. 26. Betonářské dny 2019. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019, ISBN 978-80-907611-2-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.