25. 1. 2020  13:01 Gejza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Radoslav Vajdel
Identifikačné číslo: 94603
Univerzitný e-mail: qvajdel [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (STU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Optimalizácia layoutu skladu v spoločnosti HOPI SK, s.r.o. Senec
Autor: Ing. Lukáš Sollár
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Radoslav Vajdel
Oponent:Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optimalizácia layoutu skladu v spoločnosti HOPI SK, s.r.o. Senec
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je analyzovať súčasný stav skladovania a vytvoriť optimalizáciu súčasného rozmiestnenia skladu v logistickej spoločnosti HOPI SK, s.r.o. Senec. V prvej kapitole sa čitateľ dozvie o vzniku a vývoji logistiky, definícii rôznych autorov, najnovšie trendy v logistike. Ďalšími cennými informáciami môžu byť poznatky o skladovom hospodárstve v logistike, ako sú napr. druhy skladov, funkcie skladovania, typy skladov, obaly v skladovej logistike a iné. V druhej kapitole nájdeme informácie o spoločnosti HOPI SK, s.r.o. V tejto kapitole je bližšie upresnené skladovanie v spoločnosti, nájdeme tu aj informácie o používaných typoch obalov, manipulačnej technike. V neposlednom rade tu čitateľ môže nájsť analýzu súčasného rozmiestnenia skladu, na základe ktorej bude vykonávaná optimalizácia layoutu skladu, ktorá je predmetom tejto diplomovej práce. V tretej kapitole sú na základe analýzy vytvorené dva koncepty layoutov, ktoré boli predstavené vedeniu spoločnosti. V poslednej kapitole môže čitateľ nájsť technicko-ekonomické zhodnotenie oboch konceptov.
Kľúčové slová:logistika, materiálový tok, skladovanie, manipulačná technika, skladovacia logistika, optimalizácia, návrh priestorového usporiadania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene