Jan 17, 2020   3:03 p.m. Nataša
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Gabriela Kalinová, PhD.
Identification number: 949
University e-mail: gabriela.kalinova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Economics and Building Management (IM OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Curriculum vitae     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Činčurová
Motivácia riadiacich pracovníkov stavebných firiem
May 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karol Duliak
Rozhodovací proces v práci projektového manažéra
May 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Fajta
Personálna práca v stavebných firmách
May 2010Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Gallovič
Projektoví manažéri a ich úloha v investičnom projekte
May 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Harvanec
Talent manažment v stavebných firmách
May 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Hlavinková
Racionalizácia práce vybraných činností v stavebnom podniku
May 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Horváth
Vedenie zamestnancov v stavebných firmách
May 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hriceňáková
Produktivita práce, jej meranie a faktor rastu v stavebnom podniku
May 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Janál
Odmeňovanie zamestnancov v stavebných firmách
May 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Karch
Riadenie ľudských zdrojov so zameraním na rozvoj zamestnancov
May 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Kemková
Krízový manažment v stavebnom podniku
May 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Annamária Krausová
Uplatnenie projektového manažéra v stavebnej firme
May 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Diana Liptajová
Ľudský činiteľ ako rizikový faktor v projekte
May 2010Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Mráz
Ľudské zdroje v stavebných projektoch
May 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Mrvová, PhD.
Trh práce ako faktor formovania a fungovania pracovnej sily v stavebných firmách
May 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jarmila Naštická
Riadenie ľudských zdrojov v stavebných firmách so zameraním na získavanie zamestnancov
May 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Ondrášová
Znalostný manažment v stavebných projektoch
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Orosiová, PhD.
Príprava absolventov na pôsobenie na trhu práce v EU
May 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Péteri
Rokovania zúčastnených strán stavebného projektu
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Pokorná
Projektový manažér
May 2009Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Polakovič
Riadenie ľudských zdrojov so zameraním na motiváciu zamestnancov v stavebných firmách
May 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Renert
Zdokonalenie procesu plánovania projektového manažéra
May 2007Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Repiská
Pracovné hodnotenie v stavebných firmách
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Ryšánek
Funkcia manažéra v stavebnom projekte
May 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Sasáková
Nové trendy rozvoja zamestnancov
May 2010Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Slezák
Engineers versus Project Managers in an Industrial Enterprise
May 2019Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Šimek
Porada ako efektívny nástroj riadenia
May 2007Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Šramková
Podniková kultúra v stavebných firmách doma a v zahraničí
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress