14. 11. 2019  2:47 Irma
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.
Identifikačné číslo: 95357
Univerzitný e-mail: mariana.derzsi [at] stuba.sk
 
Vedeckovýskumná pracovníčka - Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

UHLIAR, M. -- DERZSI, M. Modelling of chlorine enriched crystal lattice of silver. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Modelling of chlorine enriched crystal lattice of silver
Český názov:
Autor: Bc. Matej Uhliar
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Oktaedrické intersticiálne priestory, Free internal energy, Tetrahedral interstitial voids, Crystal lattice, Vnútorná voľná energia, Kryštálová mriežka, Octahedral interstitial voids, Tetraedrické intersticiálne priestory
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Matej Uhliar
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)