Dec 14, 2019   4:22 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Monika Bírová
Identification number: 95437
University e-mail: xbirova [at] stuba.sk
 
3940T06  Nuclear and Physical Engineering I-JFI
FEEIT I-JFI den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Development of reinforcing device for germanium detectors and gathering system Pixie-16
Written by (author): Bc. Monika Bírová
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Opponent:Ing. Martin Petriska, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vývoj zosilňovačov pre germániové detektory a zberový systém Pixie-16
Summary:Súčasné trendy v experimentálnej jadrovej fyzike kladú čoraz väčšiu náročnosť na meraciu aparatúru. Za cieľom štúdia tvarovej koexistencie atómových jadier bol navrhnutý, skonštruovaný spektrometer TATRA na Fyzikálnom ústave SAV. Počas opakovaných experimentov na ISOLDE v CERNe sa počas analýzy nameraných dát zistilo, že získané spektrá vykazujú vysokú hustotu čiar, ktoré použitý zberový systém Pixie-16 nedokáže dostatočne rozlíšiť. Tento problém je možné riešiť doplnením elektronických obvodov, zosilňujúce výstup z detektorov ešte pred vstupom do zberového systému. Požadované obvody disponujú nastaviteľným ofsetom, minimálnou tvarovou deformáciou nameraných píkov v spektrách, nízkym šumom a dostatočne rýchlou odozvou na výstupy z detektora. Spektrometer TATRA využíva 3 koaxiálne germániové detektory a jeden BEGe detektor, pričom ku každému je navrhnutý zosilňovací obvod zvlášť.
Key words:gama žiarenie, spektrometer TATRA, operačný zosilňovač, polovodičový detektor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited