Oct 1, 2020   10:34 a.m. Arnold
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Černý, PhD.
Identification number: 968
University e-mail: peter.cerny [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

     
Publications
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Matej Baliak
Technické a programové vybavenie geodetickej firmy
June 2007
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Beňo
Využitie transformácií súradníc pri aktualizácií SGI ISKN
May 2007
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jakub Gaštan
Posúdenie balíka programov KGZA z oblasti geodetických základov a vytvorenie katalógu s praktickým využitím.
May 2014
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Herceg
Algoritmizácia a programovanie vybraných úloh fyzikálnej geodézie.
May 2013
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jana Kasinová
Využitie efektívnych algoritmov pri tvorbe programov geodetických úloh v jazyku C
May 2008Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Kováč
Programovanie vybraných úloh geodézie
May 2008Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Peter Kráčalík
Počítačové testovanie štatistík sekvencií náhodných chýb
May 2008Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marek Lechman
Využitie prostredia Mathcad na tvorbu geodetických nadstavieb
May 2011Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Eva Mervová
Možnosti programovania geodetických nadstavieb programu Mathcad
June 2007Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Pavlíková
Tvorba algoritmov a programovanie úloh z oblasti geodetických základov
May 2011
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Rybovič
Možnosti programovania úloh teoretického základu geodézie v rôznych prostrediach
May 2009
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Sasko
Efektivita implementácie moderných IT v teréne
May 2008
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Šimon Slobodník
Programovanie vybraných úloh globálnej geodézie v jazyku C
May 2011
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iveta Sobotková
Tvorba geodetických programov v jazyku C s využitím efektívnych algoritmov
May 2010
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Iveta Sobotková
Využitie efektívnych algoritmov pri tvorbe geodetických programov v jazyku C
May 2009
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Straka
Počítačové spracovanie úloh teoretického základu geodézie - využitie dostupného softvéru, tvorba vlastných programov
May 2010Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Šišolák
Možnosti programovania úloh z oblasti geodetických sietí v prostredí Mathcad
May 2010
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Tesárová
Jazyk C a jeho využitie pri programovaní geodetických úloh
June 2007Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Gabriela Turtevová
Tvorba grafických výstupov pri programovaní geodetických úloh v jazyku C.
May 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Zoltán Urbán
Posúdenie možností aktualizácie ZB GIS
May 2010
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viola Vrabcová
Výber numerických algoritmov a tvorba programov z oblasti fyzikálnej geodézie
May 2012
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress