Jan 23, 2020   8:34 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Černý, PhD.
Identification number: 968
University e-mail: peter.cerny [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The assessment of KGZA programs in the field of the Geodesy and creating a catalog of practical use
Written by (author): Bc. Jakub Gaštan
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Peter Černý, PhD.
Opponent:Ing. Peter Korčák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie balíka programov KGZA z oblasti geodetických základov a vytvorenie katalógu s praktickým využitím.
Summary:Cieľom práce bolo vytvorenie knižnice programov a rozdelenie programov podľa jednotlivých kritérií, ktoré sme si stanovili. Ku každému programu bola vytvorená recenzia na základe testovania. Pomocou recenzií si následne každý užívateľ jednoducho nájde program, ktorý potrebuje. Pred testovaním jednotlivých programov sme vytvorili metodiku na zostavenie recenzií a metodiku na testovanie programov. Dodržiavaním metodiky docielime rovnakú výpovednú hodnotu každej recenzie testovaného programu. Každý program bol podrobený overeniu funkčnej a numerickej správnosti, pomocou ktorých boli programy zaradené do knižnice. Na základe výsledkov testov boli vytvorené recenzie a manuály k testovaným programom. Pomocou vytvorených metodík na zostavenie recenzií a testovanie programov, môže ktokoľvek vytvoriť recenziu na program s rovnakou výpovednou hodnotou a zaradiť program s recenziou do knižnice programov.
Key words:Recenzia, Návod, Programy, Knižnica programov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited