Jan 27, 2020   4:14 p.m. Bohuš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Černý, PhD.
Identification number: 968
University e-mail: peter.cerny [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Possibilities of programming of geodetic network problems in Mathcad
Written by (author): Ing. Peter Šišolák
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Peter Černý, PhD.
Opponent:doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti programovania úloh z oblasti geodetických sietí v prostredí Mathcad
Summary:Súhrn Cieľom mojej práce je priblížiť čitateľovi prácu s programom Mathcad a jeho základné funkcie a nástroje. Prvé tri kapitoly sú venované popisu základných nástrojov ako je matematická lišta nástrojov, možnosti programovania a numerická stabilita. Rezultátom bakalárskej práce je naprogramovaná úloha v prostredí Mathcad na výpočet geocentrických súradníc družice a následnú transformáciu do lokálneho súradnicového pravouhlého systému a prepočet na lokálne horizontálne polárne súradnice. Tieto výsledné súradnice nám slúžia na jednoznačné priestorové definovanie polohy družice, či už vzhľadom ku geocentru alebo k určitému bodu na Zemi (t.j. topocentru). Práca končí popisom (dokumentáciou) čo všetko je potrebné pre správne fungovanie naprogramovanej úlohy a matematicko-logickým postupom výpočtu naprogramovanej úlohy.
Key words:Mathcad, transformácia, programovanie, geocentrické, súradnice

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited