Jan 26, 2020   6:13 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Černý, PhD.
Identification number: 968
University e-mail: peter.cerny [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Computer elaboration of tasks of theoretical basics of geodesy - using the available software, creating own programs
Written by (author): Ing. Jakub Straka
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Peter Černý, PhD.
Opponent:Ing. Marián Kováč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Počítačové spracovanie úloh teoretického základu geodézie - využitie dostupného softvéru, tvorba vlastných programov
Summary:Témou bakalárskej práce je počítačové spracovanie úloh teoretického základu geodézie využitím dostupného softvéru. Prvá kapitola obsahuje zhodnotenie dostupnosti softvérov pre potreby geodetov. Obsahom druhej kapitoly je stručný prehľad a popis jednotlivých programovacích jazykov a prostredí. V tretej kapitole sa nachádza špecifikácia vybranej úlohy, popis postupu a spôsobu jej riešenia. Súčasťou tejto kapitoly sú taktiež vzťahy na riešenie vybranej úlohy. Opis programu a samotné ukážky z programu ako aj ich popis sú obsahom štvrtej kapitoly. V poslednej piatej kapitole sa nachádza zhodnotenie dosiahnutých výsledkov. Výsledkom bakalárskej práce je program určený na riešenie problematiky tiažového poľa Zeme. Tento program umožňuje výpočet normálneho tiažového zrýchlenia a normálneho tiažového potenciálu pre body určené elipsoidickými súradnicami.
Key words:normálny tiažový potenciál, elipsoid GRS 80, normálne tiažové zrýchlenie, funkcia, programovací jazyk

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited