Jan 28, 2020   1:49 a.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Černý, PhD.
Identification number: 968
University e-mail: peter.cerny [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Programming of selected tasks of geodesy
Written by (author): Ing. Boris Kováč
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Peter Černý, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Čunderlík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Programovanie vybraných úloh geodézie
Summary:Počítačová technika v súčasnosti nachádza uplatnenie vo všetkých odvetviach. Vývoj hardvéru ako aj softvéru ide veľmi rýchlo dopredu. S nárastom dopytu vzniká aj ponuka na riešenia zadaných úloh. V oblasti geodézie je otázka spoľahlivosti geodetických výpočtov veľmi závažná. Základom každého geodetického výpočtu je získanie správneho výsledku. V prípade zložitých výpočtov je vhodné využiť niektorý z existujúcich programových produktov. Diplomová práca dáva možnosti softvérového vybavenia na riešenie rôznych úloh, prehľad základných nástrojov, funkcií a v neposlednom rade možnosť využitia integrovaného programovacieho jazyka na tvorbu vlastných programov v prostredí Mathcad. Oboznamuje s programovacím jazykom C. Zároveň poukazuje na možnosť využitia pre účely geodetických výpočtov. Riešenie problému výberu vhodných algoritmov spätú s efektívnosťou a numerickou stabilitou algoritmov. Tvorba vlastného programu: Transformácia súradníc zo svetového geodetického systému WGS-84 do súradnicového systému S-JTSK a následné porovnanie s riešením tejto úlohy v prostredí sofvéru Mathcad. Tvorbu programov v jazyku C môžeme využiť v každom prípade, keď nemáme k dispozícii softvér schopný riešiť zadaný problém ako i v prípade, keď sa chceme vyhnúť kúpe finančne náročných programov. V oboch prípadoch je vhodné využiť potenciál a schopnosti voľného programovania alebo taktiež softvéru Mathcad.
Key words:programovaci jazyk C, mathcad , tvorba programov

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited