Jan 29, 2020   5:48 p.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Černý, PhD.
Identification number: 968
University e-mail: peter.cerny [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Production of algorithms and programming taskes of area geodetic bases
Written by (author): Bc. Andrea Pavlíková
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Peter Černý, PhD.
Opponent:Ing. Ľubica Valachovičová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba algoritmov a programovanie úloh z oblasti geodetických základov
Summary:Prvá kapitola je venovaná histórií a vývoju programovania. Programovanie sa začalo vyvíjať už v päťdesiatych rokoch minulého storočia. V nasledujúcich rokoch vzniklo množstvo programovacích jazykov. Mnohé z nich sa vyvíjajú dodnes, čím vznikajú novšie a dokonalejšie verzie. V minulosti bolo programovanie veľmi náročné a mohli ho vykonávať len skúsení programátori. V súčasnej dobe môžu programovacie jazyky využívať aj neprofesionáli, pretože práca s nimi je oveľa jednoduchšia. Dostáva sa do popredia amatérske programovanie. Jeho výhody sú uvedené v druhej kapitole. Tretia kapitola sa venuje algoritmizácií. Pred tvorbou programu je dobré najskôr zhotoviť algoritmus riešenia, na ktorom vidíme, ako bude program fungovať a potom len prepíšeme riešenie do vhodného programovacieho jazyka. V štvrtej kapitole sa zaoberá tvorbou programu z oblasti geodetických základov. Je využitý programovací jazyk C. Riešený je príklad z oblasti fyzikálnej geodézie na výpočet tiažového alebo gravitačného tenzora. Program sa dá ďalej rozvíjať, prispôsobovať vlastnej potrebe a jeho výsledky sú využiteľné aj pre iné aplikácie.
Key words:programovanie, programovací jazyk C, tvorba algoritmov

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited