Jan 28, 2020   2:44 a.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Černý, PhD.
Identification number: 968
University e-mail: peter.cerny [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Programming tasks of global geodesy in C language
Written by (author): Bc. Šimon Slobodník
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Peter Černý, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Čunderlík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Programovanie vybraných úloh globálnej geodézie v jazyku C
Summary:Náplňou práce je uviesť čitateľa do problematiky praktického programovania geodetických úloh. Oboznámiť ho s prierezom programovacích jazykov a s dostupnými prostrediami na tvorbu programov. V úvodnej kapitole je obsiahnutá tematika programovacích jazykov, voľby vhodného prostredia a softvéru na riešenie geodetických úloh. Užšie je popísaný programovacií jazyk C, prostredie Dev-C++ a softvér Mathcad. V ďalšej kapitole je rozobraný teoretický základ z oblasti Globálnej geodézie, tematika referenčných hladinových plôch a redukcií dát na tieto hladinové plochy. Ďalšia časť práce sa venuje praktickému vyhotoveniu programu v jazyku C a v prostredí softvéru Mathcad 14. Súčasťou kapitoly je aj vyhotovená užívateľská dokumentácia. Záverečná kapitola je venovaná zhodnoteniu výsledkov práce a poukázaniu na výhody, nevýhody dvoch rozličných metód spracovania.
Key words:globálna, programovanie, mathcad, geodézia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited