Jan 26, 2020   6:54 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Černý, PhD.
Identification number: 968
University e-mail: peter.cerny [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Selection of numerical algorithms and programming of the physical geodesy
Written by (author): Ing. Viola Vrabcová
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Peter Černý, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Čunderlík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výber numerických algoritmov a tvorba programov z oblasti fyzikálnej geodézie
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť vlastný program, ktorý by počítal parametre poruchového tiažového poľa Zeme. Obsah práce je členený do piatich kapitol. V prvej kapitole sú popísané možnosti využitia softvéru na riešenie úloh fyzikálnej geodézie. Druhá kapitola sa zaoberá efektívnosťou algoritmizácie a programovania. Tretia kapitola obsahuje teoretický úvod k vybraným úlohám, a popisuje tvorbu zvolených algoritmov. Štvrtá kapitola opisuje tvorbu programu v jazyku C. V poslednej piatej kapitole zhodnocujem dosiahnuté výsledky. Nakoľko som v jazyku C vytvorila program ANOP, ktorého funkčnosť a správnosť výpočtu som overila, považujem cieľ za splnený. Program môže nájsť svoje aplikačné využitie v oblasti fyzikálnej geodézie pri výpočte parametrov poruchového tiažového poľa Zeme.
Key words:fyzikálna geodézia, poruchové tiažové pole, program, algoritmus, programovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited