Jan 19, 2020   6:58 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Černý, PhD.
Identification number: 968
University e-mail: peter.cerny [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Geodetic program development using effective algorithms
Written by (author): Ing. Iveta Sobotková
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Peter Černý, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba geodetických programov v jazyku C s využitím efektívnych algoritmov
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je poukázať na význam programovania a možnosti jeho využitia v geodetickej praxi, nie naučiť programovať. V práci sme sa zaoberali tvorbou programu na spracovanie relatívneho gravimetrického merania pomocou 2. zmiešaného lineárneho modelu. Keďže každé meranie relatívneho tiažového zrýchlenia je zaťažené systematickou chybou z chodu gravimetra, bolo potrebné ju eliminovať. Pri spracovaní merania sme rozdelili odhadované neznáme parametre na užitočné (rozdiel tiažového zrýchlenia na danom a referenčnom bode) a neužitočné (koeficienty vyrovnávacej priamky aproximujúcej chod gravimetra). Najväčším problémom pri tvorbe programu v jazyku C bolo zostaviť maticu plánu A, inverznú maticu (AT.P.A)-1 a docieliť aby program pracoval so súbormi. V závere práce sme spomenuli niekoľko nedostatkov programu a spôsob ich odstránenia.
Key words:Relatívne tiažové zrýchlenie, Chod gravimetra, Jazyk C

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited