Jan 19, 2020   4:52 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Černý, PhD.
Identification number: 968
University e-mail: peter.cerny [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Algorithmization and programming of chosen tasks of physical geodesy
Written by (author): Ing. Matej Herceg
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Peter Černý, PhD.
Opponent:Ing. Blažej Bucha, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Algoritmizácia a programovanie vybraných úloh fyzikálnej geodézie.
Summary:Cieľom práce bolo vytvoriť program, ktorý by počítal prvky normálneho tiažového poľa. Práca je členená do šiestich kapitol. V prvej kapitole sú popísané programovacie jazyky a ich história. Druhá kapitola je venovaná analýze dostupného softvéru z danej oblasti a významu a možnostiam tvorby vlastných programov. Tretia kapitola sa zaoberá výberom, formuláciou a algoritmizáciou úloh. V štvrtej kapitole sú popísané teoretické poznatky z oblasti fyzikálnej geodézie. Piata kapitola obsahuje užívateľskú dokumentáciu, potrebnú k správnemu ovládaniu programu. V poslednej, šiestej, kapitole posudzujem a zhodnocujem dosiahnuté výsledky. Program vytvorený v jazyku C som nazval SESNoGraF. Program je možné ďalej upravovať podľa vlastnej potreby a jeho výsledky majú multifunkčné využitie.
Key words:Normálne tiažové pole, Sféra, Elipsoid, Sféroid, Normálne tiažové zrýchlenie, Normálny tiažový potenciál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited