16. 12. 2019  7:58 Albína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Identifikačné číslo: 976
Univerzitný e-mail: jozef.dicky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Hasan Aktas
Interaction between upper building and elastic foundation
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Fahad J.M.J.B.S. ALAZEMI
Projekt rodinného domu v Kuvajte
december 2009Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Fayez Z.A.A.F. ALAZEMI
LIMIT LOAD ON TRUSS
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mohammad Kh.Th.E. ALAZEMI
Rodinný dom v Kuvajte
december 2009Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mohammad S.A.S. ALAZEMI
LIMIT LOAD ON CONTINUUM BEAM
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Salem A.S.Gh.Kh. ALAZEMI
Rodinný dom v Kuvajte
december 2009Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tareq F.S.H. ALDHAFIRI
INTERACTION BETWEEN THE STRUCTURE AND ELASTIC FOUNDATION
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nawaf A.S.M.A. ALDUAIJ
Analysis of the thin walled beams using the transfer matrix
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Fahad O.M.A.B. ALMUTAIRI
Rodinný dom v Kuvajte
december 2009Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mubarak M.M.M.M. ALMUTAIRI
Projekt rodinného domu v regióne Salmya v Kuvajte
december 2009Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mansour H.Sh.J. ALSHAMMARI
Rodinný dom v mestskej časti Dasma, Kuvajt
december 2009Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Baláž
Riešenie tenkostenných prútov všeobecnou deformačnou metódou
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Baran
Analýza rovinných oblúkov aplikáciou deformačnej metódy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Barczi
Analýza osových síl a premiestnení na priestorovom priehradovom oblúkovom nosníku
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Belán
Stabilita rámových konštrukcií
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Bielický
Riešenie tenkostenných konštrukcií
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Briatka
Statická analýza nosných stien použitím numerických metód
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Attila Csölle
Statická analýza valcovej škrupiny tvoriacej stenu viacpodlažnej budovy kruhového pôdorysu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Luan Dinh Duc
Analýza tenkostenných prútov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Luan Dinh Duc
Statická analýza priestorovej priehradovej sústavy pomocou maticovej formy deformačnej metódy
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Fedorko
Limit load on frame structures
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Florek
Statická analýza nosníka so strednicou tvaru skrutkovice
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gábor Fodor
Statická analýza guľovej škrupiny nad budovou s kruhovým pôdorysom
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Timotej Fúska
Statická analýza nosných dosiek použitím numerických metód
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Emese Gyarmatyová
Parametrická štúdia výpočtu medzného zaťaženia rovinnej konštrukcie namáhanej ohybom
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Hoľko
Optimálny návrh konštrukcií s uvážením nelineárnych fyzikálnych vlastností materiálov.
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Hoľko
Riešenie pôdorysne zakrivených nosníkov všeobecnou deformačnou metódou
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Húsvéth
Štúdia optimálneho návrhu zastrešenia objektu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Konstantinos CHANDRINOS
Structural analysis of a rotary symmetric circular plate
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Apostolos Iakovakis
Analysis of the thin walled beams using the transfer matrix method
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Evangelos Iakovakis
Analysis of the thin walled beams using the matrix displacement method
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tomáš Juríček, PhD.
Analýza lepených drevených kompozitných nosníkov vystužených uhlíkovými pásmi
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dimitris Karatzoudis
Analysis of displacements and internal forces of a water channel rested on elastic foundation
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zoltán Kisantal
Riešenie zakrivených prútových konštrukcií s premenným prierezom
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Konstantinos Kolovos
Analysis of the curved beams structure with non-uniform cross-section using the matrix displacement method
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvia Kopúnová
A static analysis of bearing plates using numerical methods
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Kostovský
Analýza vnútorných síl a premiestnení na priestorovej priehradovej štruktúre
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Kovasich
Riešenie tenkostenných prútov metódou prenosových matíc
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Krátky
Stability of frame structures
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je odovzdanáBPAutor: Roland Krausz
Analysis of a structure rested on elastic foundation
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Křepela
Statická analýza steny valcovej nádrže
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vladimír Kuľa
Analysis of curved beams having the variable cross-section
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Kúska
Statická analýza škrupiny nad valcovou nádržou
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Lettrich
Analýza premiestnení a vnútorných síl na priestorovej konštrukcii zastrešenia telovýchovného objektu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Ličková
Static analysis of bearing webs using numerical methods
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Erik Lompart
Konštrukčná optimalizácia nosníka
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Erika Moroviková
Návrh a riešenie nosných doskových konštrukcií pomocou numerických metód
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Mušuta
Analysis of curved girders using the displacement method
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Ondriska
Stabilita rámových konštrukcií
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Athanasios Paparounis
Limit load on continuum beam
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Patáčik
Medzné zaťaženie rámových konštrukcií
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Maroš Peniaško
Medzná analýza rovinných nosných konštrukcií
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Priščák
Analýza vnútorných síl rámových konštrukcií s uvážením uloženia na pružnom podloží typu Winklera
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Abel Rubio Hijano
Static analysis of the roof structure of a long-span airport building
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikolaos Selis
Application of Finite Difference Method to Analysis of Thin Plates
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Schieber
Statická štúdia rozhľadne a chodníka v korunách stromov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je odovzdanáBPAutor: Viktor Strigáč
Analýza konštrukcií aplikáciou numerických metód
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ioannis Sysylas
Analysis of the internal forces of frame structures resting on Winkler´s elastic foundation
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gábor Szarka
Medzné zaťaženie na spojitom nosníku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Gábor Szarka
Statická analýza rotačne symetrickej kruhovej dosky na pružnom podloží
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michael Šimo
Analýza tenkostenných prútov pomocou metódy prenosových matíc
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Štiglic
Optimálny návrh konštrukcií s uvážením jednostranných väzieb.
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Tisovský
Statická analýza rotačne symetrickej dosky na pružnom podloží
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marko Višpel
Medzné zaťaženie kompozitných drevených lepených nosníkov vystužených uhlíkovými vláknami
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Panagiota Vourna
Limit load of composite glulam timber structural members reinforced with carbon strips
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Vrablec
Stabilita rámových konštrukcií
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Maroš Zaťko
Analýza osových síl a premiestnení na priestorovej priehradovej doske
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná