Jun 1, 2020   1:06 a.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Identification number: 976
University e-mail: jozef.dicky [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Structural Mechanics (FCE)

Contacts     Lesson
     
Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Stability of Framed Structures
Written by (author):
Bc. Matej Belán
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Opponent:Ing. Ľubomír Prekop, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stabilita rámových konštrukcií
Summary:Na všetkých rámových konštrukciách v dôsledku pôsobenia zaťaženia vzniká vzper. Táto práca skúma vplyv zaťaženia, tuhostí prvkov a tvaru na stabilitu a vzperné dĺžky viacpodlažnej oceľovej rovinnej rámovej konštrukcie pomocou MKP. Aj keď je vzper veľmi dôležitý pre navrhovanie oceľových konštrukcii, v praxi sa veľmi často uvažuje len s približnými hodnotami vzperných dĺžok. Popísal som metódy určovania vzperných dĺžok prútov na konštrukciách a snažil som sa poskytnúť postup presnejších riešení. V prvej kapitole je uvedená teória o vzpere a vzperných dĺžkach, v druhej kapitole teória stability rámových konštrukcií. Tretia kapitola obsahuje prehľad riešenia vzperných dĺžok pomocou MKP. Vo štvrtej kapitole, ktorá je ťažiskom práce, uvádzam praktický výpočet kritických vzperných dĺžok zadanej rámovej konštrukcie pomocou metódy konečných prvkov. Výpočet analyzuje zmenu veľkostí vzperných dĺžok pri delení prútov konštrukcie na viac prvkov, zmenu vzperných dĺžok pri rôznych tuhostiach stĺpov a priečlí a rozdiely vo vzperných dĺžkach pri rozdielnej výške a tvare konštrukcie.
Key words:Stabilita rámov, Metóda konečných prvkov, Kritická sila, Vzperná dĺžka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited