May 31, 2020   11:44 p.m. Petronela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Identification number: 976
University e-mail: jozef.dicky [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Structural Mechanics (FCE)

Contacts     Lesson
     
     Publications
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Project of the Family House in Kuwait
Written by (author):
Department:
Faculty of Civil Engineering
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rodinný dom v Kuvajte
Summary:V tejto práci je popísaná výstavba rodinného domu v Kuvajte. V úvode je zobrazená lokalita a stanovená rodina, pre ktorú je dom postavený. Na začiatku je potrebné vybaviť všetky dokumenty a povolenia. Ďalej práca obsahuje podrobný popis postupu výstavby od výkopov, zakladania stavby cez izoláciu základov, betónovanie, budovanie jednotlivých podlaží, schodiska a strechy. V práci je tiež uvedený systém zásobovania vodou a kanalizácie v Kuvajte, rozvody teplej a studenej vody v rámci domu ako aj odvádzanie odpadovej vody z jednotlivých zariaďovacích predmetov. Sú tu popísané všetky použité konštrukčné materiály, typy dverí a okien, spôsoby úpravy povrchov ako omietky, nátery a falošné stropy.
Key words:projekt rodinného domu, technológia výstavby, zásobovanie vodou a kanalizácia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited