Jun 1, 2020   1:00 a.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Identification number: 976
University e-mail: jozef.dicky [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Structural Mechanics (FCE)

Contacts     Lesson
     
Projects     Publications
     
     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:static analysis of rotationally symmetric plates on elastic foundation
Written by (author):
Ing. Milan Tisovský
Department:
Department of Structural Mechanics (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Opponent:
Ing. Matúš Gaľa
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Statická analýza rotačne symetrickej dosky na pružnom podloží
Summary:Bakalárska práca stručne opisuje teóriu kruhovej dosky na pružnom podloží, ktorá bola využitá pri analýze. Práca sa venuje statickej analýze kruhovej dosky, nádrže na kvapalinu. Konštrukcia nádrže je z vystuženého betónu. Rozmery dosky boli navrhnuté tak, aby nevznikali veľké priehyby a nebola príliš predimenzovaná a tým aj predražená. Cieľom tejto práce bolo určiť deformácie a vnútorné sily konštrukcie od zaťaženia, ktoré sa následne využíva na dimenzovanie prvkov konštrukcie. Výpočet bol realizovaný silovou metódou z dôvodu statickej neurčitosti konštrukcie. Graficky sú znázornené deformácie základovej dosky a rovnako aj statické veličiny s ich hodnotami.
Key words:
anzlýza, Priehyb, sily

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited