Jun 1, 2020   1:18 a.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Identification number: 976
University e-mail: jozef.dicky [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Structural Mechanics (FCE)

Contacts          
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Optimal design of construction considering nonlinear properties of materials
Written by (author): Ing. Michal Hoľko
Department:
Department of Structural Mechanics (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Opponent 1:
doc. Ing. Eva Kormaníková, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Opponent 3:doc. Ing. Jiří Kala, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimálny návrh konštrukcií s uvážením nelineárnych fyzikálnych vlastností materiálov.
Summary:
Predkladaná dizertačná práca je zameraná na optimálny návrh konštrukcií s uvážením nelineárnych fyzikálnych vlastností materiálov. Prvá polovica práce je venovaná teoretickému prehľadu problematiky optimalizácie a optimalizačných modelov, fyzikálnej nelinearity a fyzikálne nelineárnych modelov a kompozitných materiálov. Druhá polovica dizertačnej práce sa venuje hľadaniu konkrétnych optimálnych návrhov konštrukcií s aplikovaním fyzikálnej nelinearity vo výpočtových modeloch. V tejto časti je ukázaný postup riešenia piatich aplikačných úloh formou parametrických štúdií. V závere práce sú zhrnuté dosiahnuté výsledky a uvedené odporúčania pre inžinierov do praxe.
Key words:
nelinearita, ansys, optimalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited