Jun 6, 2020   10:18 a.m. Norbert
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Identification number: 976
University e-mail: jozef.dicky [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Structural Mechanics (FCE)

     
     Projects
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Static analysis of spatial structure of the roof of a gymnasium
Written by (author): Ing. Marek Lettrich
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza premiestnení a vnútorných síl na priestorovej konštrukcii zastrešenia telovýchovného objektu
Summary:
Práca sa venuje využitiu všeobecnej deformačnej metódy v maticovej forme na analýzu deformácií a osových síl nosnej priestorovej priehradovej sústavy zastrešenia telovýchovného objektu so štvorcovým pôdorysom s rozmermi 32x32m. V práci sú uvedené dve alternatívy zastrešenia. Prvá je pomocou sústavy rovnobežných zakrivených priehradových oblúkov rozmiestnených každých 6metrov, druhá alternatíva je priestorová priehradová štruktúra, ktorá má v jednom smere tvoriace priamky a v druhom smere tvoriace kružnice s polomerom 89,294m. Pri druhej alternatíve som sa venoval aj optimalizácii hmotnosti, preto som urobil parametrickú štúdiu s rôznym počtom delení polí. Konštrukcia strechy je podopretá na stenách na obidvoch koncoch oblúka. Na modelovanie konštrukcie a následný výpočet bol použitý program RFEM 5 firmy Dlubal. V práci je uvedený stručný prehľad teoretického riešenia, postup analýzy konkrétneho objektu a hlavné výsledky riešenia.
Key words:
priestorová priehradová škrupina, deformačná metóda, zastrešenie objektu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited