Nov 17, 2019   11:40 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Petržalka City , Polyfunkčný bytový dom, Chorvátske rameno – Hálova – Rusovská cesta, Bratislava 5nnMonolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Written by (author): Ing. Kristína Dobsová
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Július Boček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Petržalka City , Polyfunkčný bytový dom, Chorvátske rameno - Hálova - Rusovská cesta, Bratislava 5\\Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Summary:DOBSOVÁ, Kristína: Polyfunkčný bytový dom, Petržalka city, Bratislava -- Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcim jadrom. [ Diplomová práca ] / Kristína Dobsová -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta; Katedra betónových konštrukcií a mostov. Školiteľ -- vedúci diplomovej práce : Ing. Iyad Abrahoim, PhD. -- Stupeň odbornej kvalifikácie : Inžinier, Bratislava : Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2014. 100 s. Kód: SvF-24705-58035 Predmetom práce je polyfunkčný bytový dom v Petržalke, ktorý dostal meno Petržalka city. Má 2 podzemné a 8 nadzemných podlaží zakladajúcich na základovej doske. V podzemných podlažiach sú kombinované stĺpy a steny zo železobetónu, nadzemné podlažia sú podopreté železobetónovými stužujúcimi stenami. Cieľom statickej a dynamickej analýzy bolo spoľahlivo navrhnúť konštrukčné prvky na najnepriaznivejšiu kombináciu vodorovných a zvislých zaťažení. Statický výpočet obsahuje dimenzovanie a posúdenie stropnej dosky a stužujúcej steny na medzný stav únosnosti a používatelnosti.
Key words:Polyfunkčný bytový dom, Železobetónová konštrukcia, Statický výpočet

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited