Oct 15, 2019   2:17 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Administratívna budova , AUTOCENTRUM - ROŽŇAVSKÁ, Bratislava - OBJEKT B Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Written by (author): Ing. Anita Raszgyörgyová
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Martin Brazdovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna budova , AUTOCENTRUM - ROŽŇAVSKÁ, Bratislava - OBJEKT B\\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Summary:Cieľom diplomovej práce je návrh monolitickej železobetónovej kombinovanej konštrukcie so stužujúcim jadrom, to znamená vyhotovenie technickej správy ,statického výpočtu a príslušnej výkresovej dokumentácie. Administratívna budova -AUTOCENTRUM je lokalizovaná na Rožňavskej ceste v Bratislave. Budova pozostáva z jedného podzemného podlažia slúžiacého na parkovanie vozidiel a dvanástich nadzemných podlaží kancelárií administratívnej budovy. Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom je založená na základovú dosku. Pre nosnú konštrukciu objektu bola vypracovaná statická a dynamická analýza prvkov. Vypracovanie podrobného statického výpočtu priečnej stužujúcej steny a stropnej dosky z vystuženého betónu. Analyzovanie vybraných prvkov a ich posúdenie na medzný stav únosnosti a medzný stav použiteľnosti.
Key words:Autocentrum , kombinovaná konštrukcia , posúdenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited