15. 10. 2019  17:56 Terézia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikačné číslo: 981
Univerzitný e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hotel, Staré Grunty, Bratislava \\Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcim jadrom
Autor: Ing. Róbert Černaj
Pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:Ing. Július Boček
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hotel, Staré Grunty, Bratislava \\Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcim jadrom
Abstrakt:Témou diplomovej práce je návrh nosnej konštrukcie objektu hotela Staré Grunty. Zadaním práce je statická a dynamická analýza nosnej konštrukcie, ktorú tvorí kombinovaný železobetónový skelet v nižších podlažiach s priečnym stenovým systémom vo vyšších podlažiach. Obsahom práce je analýza trojrozmerného modelu budovy na účinky vetra a jej dynamickej odozvy na zaťaženie seizmicitou, detailný statický návrh železobetónovej stropnej dosky D201 s nosníkmi a železobetónovej steny St 5-1 so stĺpmi S D-5 a S B-5. Zadané nosné prvky ako aj celý model nosnej konštrukcie je potrebné navrhnúť tak, aby spĺňal medzné stavy únosnosti a použiteľnosti.
Kľúčové slová:stena, stropná doska, seizmicita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene